לא מעט עובדים במשק עובדים במשרה חלקית. אם אלו סטודנטים המבקשים לממן את חייהם בזמן הלימודים, צעירים המבקשים להגדיל הכנסתם ולחסוך לעתיד או ל"טיול הגדול" או עובדים אשר מעוניינים להתמודד עם יוקר המחייה. לא אחת, מתבקשים עובדים אלו לעבוד שעות עודפות על היקף המשרה החלקית. לאחרונה קבע בית הדין הארצי לעבודה כי במידה ותהיה חריגה קבועה ומשמעותית בהיקף ההעסקה בפועל יראה בית הדין בהיקף ההעסקה בפועל כמשרה קבועה וכך גם יחויב המעסיק להגדיל את הפרשות לזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד לפי היקף משרה זה.

בית הדין דן בסוגיה לאור עתירה של אחיות בבית חולים ממשלתי אשר הועסקו במשרה חלקית אולם נדרשו באופן קבוע לעבוד מעבר לשעות העבודה המוגדרות של משרתן. בפני בית הדין עמדה השאלה האם דרך העסקה זו הינה פיקציה אשר נועדה להקטין את היקף המשרה בגינה חייב המעסיק לשלם זכויות סוציאליות. בית הדין קבע עקרונית כי העסקת עובד במשרה חלקית בשעות עודפות הינה מותרת ואין בהכרח כי מדובר בפיקציה. עם זאת יש לזכור כי העסקה בשעות עודפות מקפחת את העובד אשר אינו צובר בגינן זכויות סוציאליות (פנסיה, חופשה וכיו"ב).

על מנת לבחון האם העסקת עובד משרה חלקית בשעות עודפות הינה פיקציה קבע בית הדין כי ראשית יש לבחון האם החריגה הינה קבועה ושנית מה היא מידת החריגה. בית הדין קבע כי בחינת קביעות החריגה תיעשה בהתאם לנסיבות של כל מקרה ומקרה. היא יכולה להיעשות בהתאם ל"ממוצע" או "מכנה משותף", אך יש להיות ערים לבעייתיות בנתונים אלו. ייתכן כי יש לנפות נתונים חריגים ויש להביא בחשבון נסיבות נוספות כגון הסיבה לחריגה.

בחינת מידת החריגה, קבע בית הדין, תיעשה בהתאם למתכונת העסקתו של העובד. עובדים ששעות העסקתם קבועות תידרש בדיקה קלה יותר ולא נדרשת חריגה רבה. מנגד, עובדים במשמרות או בשעות משתנות, סביר כי תהיה אי התאמה בין היקף ההעסקה בפועל לבין התקן. ייתכן קושי בבחינת החריגה ותידרש חריגה משמעותית יותר.

ככל שימצא בית הדין כי העסקת העובד חרגה באופן קבוע ומשמעותי מהמשרה המוגדרת – המסקנה תהא כי לעובד מגיעות כל הזכויות הסוציאליות הנובעות מההעסקה בפועל. למעשה מגדיל בית הדין את משרתו של העובד. שאלה נוספת העלולה לצוץ בנושא עמה לא התמודד בית הדין היא בעניין הקביעות, האם לאחר קביעת בית הדין על משרה בהיקף גדול יותר בפועל יחשב היקף משרה זה לעניין הקביעות.

הכותבות הן עורכות הדין גילת ויזל סבן ויעל הדני ממחלקת דיני עבודה ושוויון במשרד רחל בן ארי אדם פיש ושות'.