לשכת המסחר הבינלאומית (ICC – International Chamber of Commerce), קיימה ב – 06.04.2021 כנס להשקת כללי הבוררות החדשים לשנת 2021. זהו הכנס הראשון שהתקיים מטעם ה-ICC בעברית אי פעם, וצפו בו עשרות עורכי דין ויועצים משפטיים ממשרדים ומחברות מובילות במשק.

באירוע השתתפו שורה של מומחים בתחום: עו"ד גדעון אבן-אור - שותף במשרד AYR המשמש כנציג ישראל באיגוד ICC YAF (YAF – Young Arbitrators Forum), עו"ד סמנתה נטף – חברת ביה"ד של ICC לבוררות, עו"ד איתי אפטר - הממונה על נושאים אזרחיים (בין-לאומיים) במשרד המשפטים,  עו"ד שי שרביט - שותף במשרד גורניצקי ושות', עו"ד ברוך בייגל – שותף וראש מחלקת בוררות בינ"ל במשרד  ASSERSON, עו"ד אבישי עזריאל – יועץ לביה"ד במזכירות של ה-ICC, איליי שולמן – יועץ השקעות בקרן האמריקנית למימון תביעות Validity Finance, ראובן וולף – יועץ משפטי בכיר באלביט מערכות, וד"ר תמר משל – חוקרת ומרצה בתחום הבוררות מאוניברסיטת אלברטה שבקנדה.

עו"ד עזריאל מה-ICC סקר את הנתונים העדכניים של ההליכים המתקיימים במוסד הבוררות והדוברים השונים הסבירו את השינויים שאומצו בכללים החדשים שנכנסו לתוקף. יצוין כי השינויים שנערכו בכללי הבוררות מתמקדים בעיקרם בהגברת היעילות והגמישות של הליכי הבוררות, ונועדו במיוחד להתאים את ניהול הבוררויות ל"סדר העולמי החדש" ולאופן שבו יש לנהל הליכים משפטיים בינלאומיים במציאות שמאז התפרצות מגפת הקורונה בעולם.

עו"ד גדעון אבן-אור, אף התייחס לפוטנציאל הכלכלי המשמעותי של הגברת פעילות ה-ICC בישראל, שבאה לידי ביטוי בין היתר בתרגום כללי הבוררות של ה-ICC בפעם הראשונה לעברית ובקיום הכנס עצמו: "ישראל בדרך להפוך ל"האב" בינלאומי לקיום הליכי בוררות. בהיותה מרכז כלכלי אזורי, המדינה צפויה להתקדם לשורה הראשונה של עולם הבוררות הבינלאומי, לצד מרכזים קיימים כמו שוויץ ולונדון. תהיה לכך השפעה ישירה על כמות הליכי הבוררות הבינלאומית המתקיימים בישראל – וכן השפעה עקיפה על הכלכלה כולה".

איליי שולמן, יועץ השקעות ב-Validity, הקרן האמריקנית היחידה בתחום מימון תביעות משפטיות עם נציגות רשמית בישראל, הסביר כיצד תחום זה צומח ומשתלב בעולם הבוררות, ומה משמעויותיו הכלכליות: "ה-ICC מנהל תיקי בוררות ברחבי העולם בהיקפים גדולים - מאות תביעות שבהן עשרות מיליוני דולרים ויותר מונחים על כף המאזניים. לכן הפכה תופעת מימון ההליכים על ידי צד ג' (שמשמעה כי קרנות מממנות שכר טרחת עו"ד והוצאות בתמורה לחלק מהפיצוי הכספי שיקבל התובע אם יזכה בהליך, ואילו במקרה של הפסד התובע אינו מחויב להחזיר למממן/הקרן דבר) לפתרון מבוסס בעולם הבוררויות, שהביקוש אליו עולה גם בגופים ישראליים. חברות מעריכות את היתרונות של מימון זה למטרת גידור סיכונים וכן לניהול פיננסי מתוחכם".