רשות המסים פועלת באופן נמרץ כנגד מעלימי המס תוך שהיא מרחיבה משמעותית פעילותה במישורים שונים. לאחרונה התבשרנו בהודעות מטעם הרשות וכתבות בעיתונים המרכזיים, שהרשות פועלת לחשיפת חשבונות בנק ונכסים של ישראלים בחו"ל וזאת על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומגמות עולמיות בנושא. פעילות זו מתווספת לשורה של צעדים נוספים בהם נקטה הרשות לאחרונה, ביניהן ניתן למנות בין היתר את "המלשינון", העמקת הגבייה בתחומי שכירות המגורים ושליחת עשרות אלפי מכתבים לישראלים, בדרישה שיציגו אישורים והוכחות בנוגע לנכסים שבידיהם ופעולות שביצעו.

בחודש ספטמבר 2014 פרסמה רשות המיסים נוהל והוראת שעה בדבר "גילוי מרצון" המהווים צעד חשוב נוסף בניסיונה של הרשות להרחיב את מעגל הנישומים ובתוך כך להגדיל את גביית המיסים. הליך "גילוי מרצון" של עבֵרות מס מאפשר לנישומים שלא דיווחו במועד על הכנסותיהם לשלם את המס המתחייב (בתוספת ריבית והפרשי הצמדה) על סמך דיווח מאוחר שנעשה על פי החלטתם וללא סנקציה כספית והוא מעניק להם חסינות מהליך פלילי.

במסגרת הוראת השעה שפרסמה הרשות הוספו שני חידושים חשובים; אפשרות להגשת בקשה אנונימית באמצעות עו"ד כאשר הרשות נדרשת להשיב עליה תוך 90 יום, וכן הגשה במסלול מקוצר במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.

על פי הוראות הנוהל החדש, נישום יוכל לגלות את נכסיו, להצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, ולשלם את המס הנגזר מהן, זאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים, קיימת דרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

החידוש המרכזי בנוהל גילוי מרצון שפורסם לאחרונה היא אפשרות הגילוי האנונימי, באמצעות עו"ד. הגילוי האנונימי מסיר את שתי הדאגות העיקריות העומדות בפני הנישום, הראשונה – סכום המס בו יחויב הנישום, והשנייה – האפשרות להתחרט מבלי שזהותו של הנישום תיחשף בפני רשות המיסים (זהות הנישום תיוותר חסויה אצל עו"ד המטפל). יתרונות אלו מגבירים את הוודאות והביטחון של הנישום המעוניין להסדיר חשיפות מס קיימות, בתוצאה הסופית של הליך ה"גילוי מרצון".

תכנון מס בעסקאות נדל"ן בארץ או בחו"ל עשוי במקרים רבים להפחית בצורה ניכרת את סכום החיוב במס. כך למשל נישומים רבים אינם מודעים לאפשרות של הכרה בהוצאות או קיזוז הפסדים הנובעים מנכסים שונים שבבעלותם. כך גם רבים מהנישומים אינם ערים לחלופות המס השונות הקיימות בחוקי המס בתחום הנדל"ן, מקום שבחירה באפשרות המיטבית עשויה לחסוך לנישום סכומי מס משמעותיים. עם כניסתו לתוקף של נוהל "גילוי מרצון" החדש, אפשר שבאמצעות תשלומי מס נמוכים יחסית – בעקבות תכנון מס, יתאפשר לנישומים "לפתוח דף חדש" עם רשות המיסים.

רצון המדינה, ובתוך כך רשות המיסים, למלא את הקופה הציבורית מציב בפנינו הזדמנות, לפרק זמן קצר בלבד, להסדיר חשיפות מס קיימות – אשר עשויות בסבירות לא מבוטלת להתממש, על כל המשתמע מכך. קבלנים ויזמים בתחום הנדל"ן אשר עושים בכל השנה מלאכת כפיים, עובדים מסביב לשעון ואולם לא הקדישו את מלוא תשומת הלב והמחשבה להשלכות מס אפשריות בגין פעולות שביצעו, זוהי השעה וההזדמנות לקיים בדיקה מעמיקה של נושא חשיפת מס קיימת.

הכותבים הם ליאורה ביין אלון, עו"ד שותפה מייסדת וגלעד אביטבול, עו"ד (חשבונאות) ממשרד פרופ' ביין ושות'.