זוג צעיר, בני 30 בערך ועדיין בלי ילדים, יוצאים מישראל לתקופה מוגדרת למטרת לימודי תואר שני של בן הזוג. לאחר תקופה של פחות משלוש שנים, במהלכה סיים בן הזוג את לימודיו ועשה התמחות קצרה, ובת הזוג עבדה בעבודה זמנית, הם חוזרים לחיות בישראל.

זוג מבוגר יותר, בני 45 עם ילדים, יוצאים גם הם מישראל. שניהם ילידי מדינה זרה והתגוררו בה רוב חייהם, וכעת הם חוזרים אליה. לאחר תקופה של קרוב לחמש שנים, במהלכה שניהם עבדו בעבודות קבועות במדינה הזרה וילדיהם למדו במוסדות חינוך בה, הם חוזרים לחיות בישראל.

לדעת רשות המיסים, זוג אחד מבין השניים חדלו להיות תושבי ישראל בעקבות עזיבתם, ואילו הזוג השני נותרו תושבי ישראל. חושבים שאתם יודעים לזהות אותם? ובכן, תחשבו שוב. מנהל מיסוי מקרקעין קבע שהזוג הצעיר, אשר רכשו דירה בישראל במהלך שהותם בחו"ל, אינם זכאים להטבות במס רכישה המוענקות לתושבי ישראל, כיוון ש"מדובר בתושבי חוץ". לעומת זאת, מס הכנסה (פקיד השומה) קבעו שעל הזוג המבוגר יותר להגיש דו"חות לגבי שנות המס בהן שהו במדינה הזרה – חובה החלה על תושבי ישראל (למעט חריגים מסוימים, אשר אינם רלוונטיים לבני הזוג).

לא נכביר כאן במילים אודות מבחן מרכז החיים, שהינו המבחן העיקרי לקביעת התושבות של יחידים. נאמר רק בקצרה כי בהוראות הביצוע של רשות המיסים (ובפרט חוזרי מס הכנסה 1/2011 ו- 1/2012) נקבע ש"התחום האפור" לעניין זה הוא עזיבת ישראל לתקופה שנעה בין שלוש שנים לארבע שנים. עזיבת ישראל לתקופה הקצרה משלוש שנים תביא רק לעתים רחוקות לניתוק תושבות, בעוד עזיבת ישראל לתקופה העולה על ארבע שנים תביא בדרך כלל לניתוק תושבות (דבר העולה גם מהגדרת "תושב חוץ" בפקודת מס הכנסה). זאת ועוד, בפסיקה נקבע כי עזיבת ישראל לצורך לימודים אינה כרוכה דרך כלל בניתוק תושבות, גם לתקופה העולה על ארבע שנים (עמ"ה 943/59, ע"מ 19466-01-12).

מה גורם לרשות המיסים (אמנם לא אותו משרד, אבל עדיין אותה רשות) לנהוג בניגוד לדין, בניגוד לשכל הישר ואף בניגוד לעמדות הפומביות שהיא עצמה פרסמה? התשובה ברורה מאליה – גביית מיסים כמובן. הכרה בכך שהזוג הצעיר נותרו תושבי ישראל בתקופת שהותם בחו"ל יאלץ את מיסוי מקרקעין להעניק להם הטבה משמעותית במס רכישה על הדירה שרכשו באותה תקופה (באופן אירוני, רכישת הדירה הנ"ל מעידה דווקא על זיקה חזקה לישראל ועל כך שמרכז החיים של בני הזוג לא נותק). כמו כן, הכרה בכך שהזוג המבוגר יותר הפכו לתושבי חוץ ימנע ממס הכנסה להטיל מס על הכנסות פיננסיות שהפיקו בני הזוג מחוץ לישראל. מעניין לדעת מה הייתה עמדת הרשות אם המצב היה הפוך - אם הזוג המבוגר יותר היו רוכשים דירה בישראל, והזוג הצעיר היו מפיקים הכנסות פיננסיות בחו"ל – האם גם אז היו טוענים שהזוג המבוגר הם תושבי ישראל והזוג הצעיר הם תושבי חוץ?

הקביעות הנ"ל של מיסוי מקרקעין ושל פקיד השומה אינן חלוטות, ונמצאות עדיין בבדיקה. מס הכנסה ביקשו להתייעץ עם המחלקה המקצועית ברשות המיסים. מיסוי מקרקעין סירבו לערוך התייעצות דומה ושלחו את בני הזוג אחר כבוד להביא אישור בכתב מפקיד השומה שלהם, לפיו הם נותרו תושבי ישראל – הליך קשה ומפרך בפני עצמו, התלוי לא מעט ברצון הטוב של עובדי פקיד השומה.

תקראו לנו נאיבים, אבל אנו מאמינים שהסוף יהיה טוב. שמיסוי מקרקעין ומס הכנסה יתעשתו ויקבעו את הדבר הנכון, בלי ששני הזוגות ייאלצו לפנות לבית המשפט בהליכי ערעור על החלטותיהם. אך כל זה היה נמנע אם משרדי רשות המיסים האזוריים היו עורכים הליך מסודר של התייעצות עם המחלקה המקצועית לפני שהם מוציאים שומות או דרישות אחרות, שבבסיסן עומד נושא התושבות.

 

המחבר הוא ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים.