מספרים על מוסכניק, שהגיע לרופא עקב חולשה ונאלץ להחליף מסתם לב. "הלב זה המנוע" הסביר הרופא למוסכניק. "הבשורה הטובה היא, שאתה תחזור להיות כמו חדש. הבשורה הרעה היא שעלות הטיפול הינה 25,000 דולר". "זה מאד יקר", השיב המוסכניק והוסיף: "להחלפת שסתום מנוע ברכב אני לוקח 2,500 שקל, כולל חלקים". "ניסית פעם להחליף שסתום במנוע עובד?" שאל הרופא.

קשה לחשוב על אלגוריה מתאימה מזו להליך גירושין בו לבני הזוג יש ילדים. בני הזוג מנהלים למעשה, בו-זמנית, שני תהליכים משולבים ובלתי ניתנים להפרדה: הראשון - פרוק השותפות הזוגית והמשפחתית, על כל המטענים הרגשיים הכרוכים בכך. השני - בניית שותפות מסוג חדש, עם אותו בן הזוג, אלא שהפעם הוא בן הזוג לשעבר, בן הזוג של "היום שאחרי". כל זה קורה בתוך הגוף המשפחתי המדמם מחד, אך חי ונושם מאידך, ואשר יש לדאוג כי ימשיך לחיות גם ביום שאחרי. לא יהיה זה מיותר לציין, כי כמות המשאבים הרגשיים הנדרשים לתהליך היא רבה עד מאד.

כאן תיבחן מקצועיותו של עורך הדין וגישתו - האם יכנס לתפקיד רופא הכירורגיה של הגוף החי, זה שצריך לחשוב על כל פעולה דרך הפרספקטיבה של "היום שאחרי", שמא יבחר להיכנס לתפקיד המוסכניק, זה שמטפל מקצועית במנוע אך אינו קשור לגוף חי ופועם, אשר אמור להמשיך ולחיות (גם אם במתכונת אחרת).

בשל המודעות לאבחנה הנ"ל, ניהול כל תיק גירושין במשרדי נעשה תוך יישום "המודל המשולש של הליך הגירושין", הכולל:

1. פרוק השותפות הקיימת;

2. בנית השותפות החדשה של היום שאחרי (בין בני הזוג הנפרדים);

3. שמירה על המשפחה החיה תוך כדי ההליך;

 

אדגיש, כי המודל המשולש של הליך הגירושין חייב להילקח בחשבון כבר מהרגע הראשון של קביעת האסטרטגיה המשפטית ובכל פעולה משפטית מהפעולות שינקטו בהמשך הדרך. המודל המשולש מיושם תוך שיתוף ועיצוב תודעתם של הנפשות הפועלות, גורמים נוספים במשפחה ולמעשה כל הסובבים, לרבות כמובן הילדים, למען קבלת הגיבוי המתאים והשתלבותם בשותפות החדשה.

באנלוגיה, כשם שהסכם ממון בין בני-זוג (הנערך בעת שלום), נעשה תוך תכנון, תאום ציפיות ובשמירה על הוגנות עבור היום שאחרי, כך אני מבקשת להציע עקרונות דומים להתנהלות בהליך הגירושין. אפשר שבהליך גירושין, בשל תכני העיסוק בו, אף חשוב ביתר שאת, כי יצפה פני עתיד לטובת הילדים המשותפים, הנכדים ומעגלי משפחה רחבים.

יצוין, כי דאגה ללב המדמם והפועם של המשפחה בהליך הגירושין, תוך כדי בניית שותפות של היום שאחרי, יש בה אף כדי למנוע הליכים משפטיים נוספים ומתישים בעתיד.

עוד חשוב לזכור לעניין זה, כי אמנם, עורך-דין יכול לתכנן את דרכי הפעולה של הלקוח אותו הוא מייצג, ואין לו כמובן שליטה על הצד שכנגד, אשר יפעל בדרך בה יבחר לפעול, אך המציאות מלמדת, כי במקרים בהם צד אחד נחרץ ותקיף בעמדתו לנהל את ההליך עפ"י המודל המשולש של הליך הגירושין, לצד השני נותרות שתי אפשרויות:

א. לשתף פעולה! בין אם יעשה זאת בבחינת צד נגרר ובין אם- במקרה הטוב- אף הוא רואה את תפקידו ככולל לא רק הישגים משפטיים אלא אף דאגה ליום שאחרי.

ב. לפעול כמתנגד לעומתי- כזה המעוניין ל"שרוף את המועדון" ובלבד שהלקוח שלו לא "יפסיד".

אלא שמניסיוני רב השנים במאות התיקים בהם ייצגתי, התנגדות לעומתית כנגד נחישות של לקוח לנהל את ההליך כצופה פני עתיד, יוצרת חולשה משפטית אצל הצד הלעומתי, לצד צמצום דרגות החופש שלו גם בעיני הגורמים המקצועיים המעורבים וגם בעיני בית המשפט. בוודאי, באותם מקומות בהם נדרש לפסוק ממקום של שיקול דעת בעניין טובת הצדדים.

חשוב להדגיש, כי הבחירה בהליך המושתת על המודל המשולש אינה מחליפה הליך משפטי נחוש. נהפוך הוא, כאשר אנחנו שלמים עם היעד אליו אנו שואפים ומשוכנעים ברצון לבנות את השותפות החדשה, מרחב התמרון שלנו פתוח גם לפעולה אגרסיבית. ויובהר, כי גם אם נבחרה פעולה קשה במסגרת ההליך המשפטי, היא לא אמורה לדרדר בפועל את המצב, שכן מדובר בקרב אחד בתוך מערכה שלמה המכוונת לבניית שותפות חדשה ויציבה.

הגישה האמורה, המושתת על "המודל המשולש של הליך הגירושין" לא מוותרת על שימוש בכל האמצעים המשפטיים, כמו גם לא על נחישות לאורך כל הדרך. בהיותה גם נכונה וגם צודקת לטובת כל הצדדים, כל טקטיקה שתיבחר תחזק את טיעוני ההליך המשפטי.

ניסיון רב שנים של יישום המודל המשולש של הליך הגירושין במשרדנו, לרבות בניהול משאים ומתנים מורכבים ורגישים, מוכיח עצמו הן בהגעה להסכמים המגנים על האינטרסים בבניית השותפות החדשה והן ובצד הישגים משפטיים, השומרים על המשפחה תוך כדי ההליך.

באנלוגיה, "החלפת שסתום במנוע עובד" עליה דיבר הרופא בסיפורנו אינה פעולה פשוטה. יש לפעול נכון, ברגישות ובמקצועיות על מנת שתבוצע כהלכה.

 

מאת עו"ד לימור חלימי, לימור חלימי, משרד עו"ד