1. בצע בדיקת נאותות יסודית לגבי שותפך המקומי הפוטנציאלי.

2. רשום הפטנט בסין עוד לפני הכניסה לשוק הסיני כך תגן עליו מפני הפרות ושימוש לרעה מצד גורמים מקומיים.

3. בחר מבנה התקשרות המתאים ביותר לניהול עסקיך בסין: (א) הקמת WFOE (חברה סינית בבעלות זרה); (ב) יצירת מיזם משותף (חברה או שותפות) עם תאגיד מקומי (Joint Venture); (ג) התקשרות עם משרד מייצג בסין (Representative Office), וכו'.

4. הכר הטרמינולוגיה החוזית הנוהגת בסין - הסכמים תמציתיים, מתורגמים לסינית, תניות מסחריות בעיקרן, הסדרי בעלי מניות מאד דלים.

5. דע כי לרוב אין משמעות מעשית לקביעת סמכות שיפוט שאיננה בסין.

6. אם אתה חברה טכנולוגית המעניקה רישיון לגוף מקומי – אתה תעדיף סמכות שיפוט מקומית כדי להבטיח היכולת לקבל צווים ארעיים ככל שתנאי הרישיון הופרו.

7. קח בחשבון כי מוסד הבטוחות בסין כמעט שלא קיים. אין מנגנוני נאמנות. אין שעבודים על מניות.

8. וודא כי ביכולתך לעמוד בכל הדרישות לשם קבלת רישיון עסק - אישור רישום חברה, פתיחת תיק מס הכנסה, פתיחת תיק מע"מ, פתיחת חשבון בנק, הרשאה לפעילות מט"ח.

9. מנה גורם מטעמך שמקום מושבו יהיה בסין אשר יהווה נציגך ואיש אמונך.

10. לעיתים תידרש לבצע התאמה של מוצריך לצרכי השוק המקומי ולעיתים אף תידרש לקבל אישורים רגולטוריים מקומיים לפני שיווק והפצה של מוצריך.

11. דאג לפתח eco-system נרחב כדי להבטיח קיומן של אלטרנטיבות וכדי להתגבר על הסיכון וחוסר הוודאות בניהול משא ומתן עם שותף/ספק/לקוח מקומי בודד.

יישום הטיפים הרלבנטיים לפעילות העסקית שלך יבטיח מעט יותר שקט בהמשך הדרך בכל הקשור לפעילות שלכם בסין.

* מובהר כי הסקירה דלעיל הינה סקירה כללית בלבד, אין בה כדי להוות חוות דעת משפטית ואין בה כדי להוות תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני.

 

שרית מוסיוף, עו"ד, שותפה במשרד מ. פירון ושות' בתחום המיזוגים והרכישות ואחראית על פעילות המשרד עם סין