חובת הבידוד וניתוק זה מזה מייצרת מצבים שלא העלנו בדמיוננו. המגיפה הפוקדת את העולם הינה מלחמת גוג ומגוג ללא אויב נראה לעין, אך חללים רבים לצערינו בצידה.

זה כמובן מעלה את השאלה של עשיית צוואה כיצד ואיך. נקדים ונאמר שעשיית צוואה, לעיתים הינה הכרחית ואפילו דחופה מסיבות שונות על מנת לאזן, להסביר, להסדיר, או לתכנן עתידו הכלכלי של בן נזקק ועוד. כיוון שכך, קמה השאלה כיצד ניתן לעשות צוואה בתוך הבית בבידוד או חלילה בעת אשפוז ללא מגע עם אדם אחר. חוק הירושה מאפשר לעשות זאת באמצעות "צוואה בכתב יד. מדובר בדרך של עשיית צוואה, חוקית לחלוטין. התנאי לכך הוא שהצוואה תיעשה בכתב ידו של המצווה, תישא את חתימתו המלאה בכל עמוד (ובכל תיקון והוספה) וכמובן תאריך נכון ומדויק של מועד חתימת הצוואה (גם בכתב יד).

גם בני זוג הנמצאים יחד בבידוד בביתם יכולים לעשות כל אחד צוואה הדדית או משותפת ובלבד שהצוואה לא תעשה על מסמך אחד, אלא נפרד נושאת חתימת כל אחד. על כל אחד מבני הזוג לכתוב בכתב ידו את צוואת לחתום ולציין תאריך. בני זוג יכולים להוריש זה לזה גם אם עושים צוואתם יחד ואין בכך מעורבות בעריכת צוואה. כמובן שכל אחד מהם וכל מי שברצונו לעשות צוואה יכול ואף רצוי מאוד, להתייעץ טלפונית עם עורך דין הבקיא בעניין ירושה. עו"ד יכול להכין למצווה את הצוואה על כל הדרישות הפורמליות הנחוצות. המצווה יוכל לאחר מכן לכתוב בביתו בכתב ידו את הצוואה, לחתום ולציין את המועד חתימת הצוואה.

אך מה בנוגע לדרישות המהותיות והפורמליות של צוואה? זו עצתי: אין לעשות צוואה ללא מגע יד עורך דין. במצב הנוכחי הייעוץ הטלפוני הוא הפתרון, כאשר בעקבותיו יוכל המצווה לרשום את צוואתו ואף להעבירה תחת שבט ביקורתו של עורך הדין. זו "צוואת חירום" שכן לאחר עבור צוק העיתים, אפשר ורצוי לעשות צוואה חדשה במשרדו של עורך הדין אשר יתווה את הדרך הנכונה לעשיית צוואה על פי הנסיבות האישיות של כל אחד.

 

מאת אורי צפת עו"ד מומחה לירושות, צוואות ועזבונות, בעלים אורי צפת משרד עורכי דין