השיח הפוליטי כבר מזמן אינו פוליטיקלי קורקט. אם נשיא אמריקאי ושרים בישראל מרשים לעצמם לנבל את פיהם, מה לנו כי נלין כי אזובי הקיר – המתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות - אינם טומנים ידם בצלחת?

אבל רגע לפני שנזרקות המילים או מונף העט (ובעיקר המקלדת), נמליץ לאותם מתמודדים לספור עד עשר. הכפשת היריב אולי תשיג יתרון אלקטורלי, אך עלולה להביא לחיסרון כיס משמעותי. כך, למשל, חויב לאחרונה פעיל פוליטי בעיר אשדוד לפצות את מ"מ ראש העיר אשדוד, בסך 400 אש"ח, בגין קמפיין משמיץ שניהל נגדו בפייסבוק. במקרה אחר בו ייצג משרדנו את עיריית עכו ואת ראש העירייה, נפסק כי על חבר מועצה לפצות את ראש העיר לאחר שהעלה כנגדו טענות סרק כי הוא עושה יד אחת עם ארגונים נוצריים מיסיונריים. בהקשר זה יצוין, כי עירייה זכאית גם היא לתבוע בלשון הרע.

 

אמנם, כאשר בוחנים התבטאות משמיצה, יינתן משקל לעובדת היותו של הנפגע איש ציבור, כאשר האחרון יפנה לקבלת מזור מבית המשפט. בהקשר זה נפסק כי, באיזון הראוי בין חופש הביטוי לבין השם הטוב, כאשר מדובר בדברי ביקורת על איש ציבור, הנטייה היא להעניק משקל מוגבר לחופש הביטוי על פני שמו הטוב של איש הציבור, אשר נוטל על עצמו, מעצם מעמדו ותפקידו, סיכונים הקשורים לשמו הטוב, בפרט כשהוא נתפש כנגיש לכלי התקשורת ויכול להגיב על הטענות נגדו.   הדברים מקבלים משנה תוקף בשעה שמדובר בפרסום שנעשה בתקופת בחירות. במקרה כזה נקבע, כי משקל הזכות לחירות הביטוי מתחזק עוד יותר, ייתכן מתוך הנחה שאיננו נוטים לייחס משקל רב להאשמות המועלות במסגרת מערכת בחירות רוויית יצרים.

בצד זאת ברור, כי גם לפוליטיקה יש סייגים, וכי "שמו הטוב, וכבודו של אדם המתמודד בבחירות אינם הופכים הפקר ומרמס רגל לכל אדם המתנגד לו פוליטית".  חופש הביטוי  אינו חופש הביזוי. שמו הטוב של איש הציבור הוא הנכס היקר לו מכל, ופגיעה בו עלולה להסב לו נזק רב. אי לכך, במקרים בהם מצא בית המשפט כי פורסם לשון הרע בוטה נגד איש הציבור, חויב המשמיץ לפצות את איש הציבור בסכומים ניכרים. הדברים האמורים יפים כמובן גם לפרסום מכפיש שמתבצע ברשת האינטרנט, ובכלל זה בפייסבוק.

אז אם ניהול קמפיין נגטיבי במערכת בחירות עשוי לסייע לאותו מתמודד, מוטב לו כי ייוועץ בעו"ד המתמחה בדיני לשון הרע, כי גם ללכלך צריך לדעת איך

 

הכותב: עו"ד יובל אדלר, שותף מנהל מחלקת ליטיגציה בבן ארי פיש סבן ושות'  עורכי דין המתמחים ברשויות מקומיות ומשפט מנהלי

קרדיט צילום: יוליה