הרי ברור לכל, כי כאשר מדובר בשותפים עסקיים, כבכל עסק, ישנה הסדרה משפטית- מסחרית הקובעת את אופן הפעילות של העסק, מערכת היחסים בין השותפים העסקיים וכיו"ב.

אולם, בשונה משותפות עסקית רגילה כאמור, בעסק משפחתי מצב הדברים הינו שונה. לעסק המשפחתי מאפיינים מיוחדים משלו אשר מצריכים את העסק המשפחתי לדאוג גם להסדרת מערכת היחסים המשפטית בין בני המשפחה בחברה המשפחתית, והכל ברגישות בכדי לשמור על שלמות המשפחה.

ניקח לדוגמא מקרה שנדון בתקופה האחרונה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. שם עלתה השאלה, מה קורה כאשר הבעל מעביר את מניותיו בחברה המשפחתית לילדים בהתאם לתקנון החברה – האם האישה יכולה להתנגד לכך?

במקרה הנדון האב העביר את מניותיו בחברה המשפחתית לילדיו במתנה וללא תמורה. האישה הגישה תביעה נגד הבעל והילדים אליהם הועברו המניות. לצורך הדיון בתביעה, קבע בית המשפט לענייני משפחה כי החברה המשפחתית הינה חלק בלתי נפרד מהסכסוך המשפחתי והורה על צירוף החברה המשפחתית להליך. בסופו של יום קבע בית המשפט לענייני משפחה כי האישה בעלת מחצית מהמניות בחברה המשפחתית ויש לרשום את המניות על שמה.

הבעל הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי וטען כי פעל בהתאם להוראות התקנון המתיר לבעל מניות להעביר את מניותיו לבן זוגו או לילדיו. עוד הוסיף הבעל וטען כי האישה נתנה את הסכמתה להעברת המניות לילדים בעצם חתימתה על תקנוני החברה המשפחתית.

בית המשפט המחוזי התייחס לטענות אלו וקבע כי יש לקרוא את תקנון החברה כמתיר להעביר אך ורק את המניות השייכות לבעל, דהיינו 50% מהמניות בלבד. כמו כן, קבע כי אין בחתימת האישה על תקנוני החברה כדי להוות הסכמה פוזיטיבית להעברת המניות.

בית המשפט המחוזי התייחס בפסק דינו לבעייתיות המיוחדת בהעברת מניות בחברה משפחתית וכן לעובדה כי חברה משפחתית אינה יכולה להתנהל כאשר יש סכסוך אישי בין הצדדים.

לפיכך, במקרה כאמור, יש לבחון בכובד ראש הכיצד להחיל את יחסי השיתוף בין בני זוג בחברה המשפחתית ובמיוחד כאשר מעורבים בחברה המשפחתית גם צדדים שלישיים, דהיינו הילדים, ולא רק בני הזוג.

בסופו של דבר, הורה בית המשפט המחוזי על החזרת הדיון לבית משפט למשפחה לצורך בחינת אינטרס החברה ואופן שיתוף האישה במניות החברה המשפחתית כך שהפעילות העסקית לא תפגע.

הדוגמא לעיל הינה סוגיה אחת מתוך סוגיות רבות אשר עלולות להיווצר בחברה משפחתית כאשר בני המשפחה בחברה המשפחתית לא דאגו להסדרת מערכת היחסים המשפטית.

סוגיה נוספת העלולה לקרות, כאשר אחד מהבעלים והיזמים של החברה המשפחתית הולך לעולמו? מה תהיינה ההשלכות במקרה כאמור על מערכת היחסים בין שאר הבעלים בחברה אל מול היורשים? כיצד ניתן להבטיח כי החברה המשפחתית תמשיך לפעול באופן רציף והפעילות העסקית לא תפגע.

מקרה אחר, כאשר מצטרף לחברה המשפחתית הבן הצעיר אשר עומד להתחתן בקרוב, ויתר בני המשפחה, בעלי המניות בחברה המשפחתית, רוצים לקבוע מנגנונים שיבטיחו את שילובו של החתן בחברה המשפחתית ומנגד את מערכת היחסים במקרה של גירושין.

אלו הן רק מקצת הסוגיות שיש להסדיר במערכת היחסים בעסק המשפחתי.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לעסקים משפחתיים אשר מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים בעסק המשפחתי ומבינים את חשיבות הסדרת מערכת היחסים בין בני המשפחה בחברה משפחתית.

ניתן בהחלט למנוע סכסוכים משפחתיים בזכות הסדרה ותכנון מראש של מערכת היחסים המשפחתית המשפטית.

עו"ד אירית רייכמן בעלת משרד אירית רייכמן ושות', עוסקת בדיני משפחה, ירושה ועסקים משפחתיים. למשרדנו ניסיון רב בהופעה בבתי משפט לענייני משפחה ובבניית מערכת הסכמים משפחתית אשר יש בכוחה למנוע סכסוכים משפחתיים והתדיינויות מיותרות בבית משפט לענייני משפחה.