בכדי לחסוך כסף, מגישים אותם נישומים השגה קצרה, לא מנומקת, בדרך כלל באמצעות רואה החשבון או יועץ המס, הקבוע שלהם, ומשם פונים לדיון אל מול המפקח הרלבנטי. רק כאשר ההשגה נדחית פונים הנישומים לעורך דין, על מנת שזה ייצגם בבית המשפט ויעלה טענות משפטיות ועובדתיות חדשות.

אלא שבמערכת המס בישראל, פניה לבית המשפט נחשבת ערעור – המשמעות: הנישום היה צריך להעלות את כל טענותיו – העובדתיות והמשפטיות – כבר בשלב ההשגה – אם לא עשה זאת, לא יוכל להעלותם מאוחר יותר. זו אחת הסיבות שבכ-80% מערעורי המס בישראל, הנישום מפסיד.

בפסקי הדין בעניין תהודה ובעניין מיקרוקל, העלו החברות הנישומות, במסגרת הליך הערעור טענות עובדתיות ומשפטיות שלא עלו בשלב ההשגה, בין השאר ביקשו לדחות את מועד ההכרה בהכנסה  ולהגדיל את ההוצאות המוכרות.

בשני המקרים בית המשפט סירב לדון בטענות אלו תוך שהוא קובע כי:

"הצגת טיעונים חדשים, שלא עמדו בפני פקיד השומה אינה מתיישבת עם מטרת ההליך המשפטי."

וכן ש-

"ההליך המשפטי אינו מקצה שיפורים לטיעונים שעלו בשלב ההשגה,

 

מי שקרא את פסקי הדין הבחין כי בית המשפט למעשה מכיר בכך שהטענות החדשות הינן בעלות ערך, אלא שדינן להידחות מסיבה פרוצדורלית – טכנית בלבד והיא שהן לא עלו בשלב ההשגה.

למעשה ייתכן שהנישום יכול היהלזכות בהליך אלא שבמצב הנוכחי סירב ביהמ"ש לדון בבקשות ודחה אותן.

המסקנה וההמלצה מן האמור לעיל פשוטה, את עורך הדין המתמחה בתחום המיסים, יש לשלב כבר בשלב ההשגה. בשלב זה יש לבצע את מרבית עבודת ההכנה, לרבות הגשת בקשות מקדמיות מפקיד השומה בין השאר בכדי לנהל את הליך ההשגה כאשר שני הצדדים עם קלפים פתוחים ולא רק הנישום הוא זה שנותן מידע לפקיד השומה.

העלאת הטענות המשפטיות והעובדתיות, המלאות צרכיה להיעשות כבר בשלב זה ולמעשה בשלב זה יש להחליט כבר על האסטרטגיה המשפטית כולה.

כך יש סיכוי שההשגה תתקבל, ובמידה ולא, יישמרו לנישום כל הזכויות והטענות, לרבות הזכות לשוב לשלב ההשגה ולנהל אותה פעם נוספת במידת הצורך.

בדרך זו יוכל הנישום לוודא שהוא אינו חלק מהסטטיסטיקה של הפסדים מול רשות המיסים.

 

1 - הכותב הינו מומחה למיסים מחברם של הספרים: אנציקלופדיית מע"מ (2 חלקים); אנציקלופדיית אמנות מס (חלק שני); אמנות מס 111 טבלאות השוואה; נאמנויות ומיסוי נאמנויות ועוד לצד אלפי מאמרים מקצועיים ועיתונאיים. https://www.ataxproject.com/copy-of-8

 

לאתר המשרד לחץ כאן