ככלל הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע פסק הדין. על המבקש עיכוב ביצוע להוכיח שני תנאים מצטברים: הראשון שסיכויי הערעור טובים והשני שאם פסק הדין ימומש לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו אם וכאשר והערעור התקבל.

כך גם בענייני ירושה כאשר בית המשפט לענייני משפחה דוחה את ההתנגדות לצוואה או לצו ירושה או ההפך מבטל את הצוואה ומורה על מתן צו ירושה,ככלל ניתן מיד ניתן לעשות שימוש בפסק הדין ולגשת מיד למלאכת חלוקת הירושה. אך מה יקרה אם יוגש ערעור? כיצד ניתן יהיה לקחת חזרה מיורשים את מה שקיבלו אם הערעור יתקבל? לצורך זה אין גם להבדיל בין ירושת כספים שמקורם במכירת נכסים לבין נכסי נדל"ן שבסופם במילא יימכרו על ידי היורשים כך או אחרת. עניין זה נדון לאחרונה בשלוש ערכאות בזה אחר זה.

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, ת"ע בפני 5385-02 בפני כב' השופטת מ' דהן (סגנית נשיאה) נקבע כי כספי הירושה מלכתחילה לא שייכים לזה ולא שייכים לזה אלא הם של המנוח (המוריש) והשאלה מי יקבלם. לכן עיכוב ביצוע לא יוכל לגרום לחסרון כיס שהרי לא מדובר בהשבת כספים שנלקחו מהתובע או בפיצוי נזק וכיו"ב. לכן אין מניעה לעכב את הביצוע עד למתן פסק דין סופי בעניין. לעומת זאת כב' השופט נ' שילה בבית המשפט המחוזי שדן בערעור קבע שיש לעכב את חלוקת הכספים ליורש כדי מחציתם וליתן לו את המחצית השניה וזאת כדי שיוכל ליהנות מהירושה. עוד קבע בית המשפט שדווקא בגלל גילו של הזוכה, היותו מבוגר, בן 81 ,זה מצדיק את העברת חלק מכספי הזכיה שלו כעת, על מנת שיוכל ליהנות מהם ולא יצטרך לחכות לסיום ההליכים שיתכן שיקחו עוד זמן לא קצר. עמ"ש 68584-12-19 פורסם בנבו.

בית המשפט המחוזי קבע שדווקא כאשר מדובר בירושה, אלו הם כספים שהזוכה מקבל בגדר "מן מן השמיים". כך הוא יוכל לנצל וליהנות מפרי הזכיה הזו, שקיבל מן השמיים זה עתה כבר עתה. מה יקרה אם אכן הזוכה יעשה כמומלץ לו ויכלה את מחצית העיזבון, כיצד ישיב את הירושה שקיבל אם וכאשר הערעור יתקבל? הרי הוא ניצל נהנה וכילה את הירושה. לכך לא ניתנה תשובה. בית המשפט העליון (כב' השופטת ד' ברק-ארז) בע"ם 1370/20 פורסם בנבו הצדיקה זאת לאמור "מנגד יש להתחשב גם בזכותו של המשיב (הזוכה)- איש בא בימים (81) לממש את פירות זכייתו בדין. דווקא גילו המתקדם של היורש הוא שהיטה את הכף.

הנקודה המעניינת בפסקי הדין שעסקו באותו עניין הינה נימוקו המעניין של בית המשפט הראשון (כב' השופטת מ' דהן) אשר ראתה בכספי ירושה כספים של המנוח ולא של הזוכים שלא עשו דבר למענם ולא יגרם להם כל חסרון כיס,בלי כל קשר לגילם.לעומת זאת הפתיעו דעות ערכאת הערעור אשר הסכימו כי מדובר במתנה מן השמיים אבל כיוון שמדובר בקשיש (בא בימים בן 81) מן הראוי לאפשר לו להשתמש בכספי הזכיה כבר עתה כי שמא, כך מובן, הוא לא יספיק לעשות כן בשל ההליכים המשפטיים שיקחו זמן לא קצר.

כל אחר שואל את עצמו ומה אם הזוכה היה בן 41? האם גם אז היה ניתן עיכוב ביצוע? הרי יש לו די והותר שנים לכלות את כספי הירושה כאשר יגיע לגיל 81 וגם אז יספיק לכלותם כי כך נקבע ואושר על ידי בית המשפט העליון. יש תקווה לבאים בימים.

 

הכותב: עו"ד אורי צפת, מתמחה בענייני ירושה וייצג את אחד הצדדים בתיקים הללו, אורי צפת עו"ד חברת עורכי דין