אלקטרוניקה ומחשוב

אינטגרציה

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
2בינת תקשורת מחשבים 1,446.0----1,2001,205.0-20
3א.מ.ת. מיחשוב
החברה נסחרת בארץ
1,071.110.236.83.4244.68791,218.5-31
4טלדור מערכות מחשבים
החברה נסחרת בארץ
778.9-3.621.52.8167.81,962397.0-37
7אדוונטק טכנולוגיות 101.46.70.60.62.6250405.6-106
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018.