אלקטרוניקה ומחשוב

יבוא רכיבים אלקטרוניים

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1איסטרוניקס 595.0-0.7---1304,576.9-
2אבנט רכיבים ישראל 490.6-16.2--126.31184,157.2אבנט ארה"ב
3טלסיס
החברה נסחרת בארץ
331.9-12.541.512.5247.5556,034.4-
4ניסקו חשמל ואלקטרוניקה
נתוני החברה מוערכים
260.0----2151,209.3-
5אמפנול תל-עד 170.0-5.6---1551,096.8אמפנול
6פיוטשר אלקטרוניקס 133.0-14.5--29.0393,411.3פיוטשר אלקטרוניקס
7אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל
החברה נסחרת בארץ
106.221.25.75.371.2571,863.5-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל