אלקטרוניקה ומחשוב

יבוא רכיבים אלקטרוניים

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
1איסטרוניקס 497.0-2.61353,681.581
2אבנט רכיבים ישראל 374.39.017.51063,531.0אבנט ארה"ב98
4ניסקו חשמל ואלקטרוניקה
החברה נסחרת בארץ
248.6-2.8-10.3-4.198.92401,035.7ניסקו החזקות (1982)136
5טלסיס
החברה נסחרת בארץ
163.5-13.71.91.277.8622,636.4165
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה