ביטוח

קבוצות ביטוח

דירוג קבוצות הביטוח המובילות בישראל

דירוג 2019שם חברהסך מאזן (במיל'₪)פרמיות ברוטורווח כוללסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיהסה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמלהכנסות מדמי ניהול- חסכון ארוך טווחמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
דירוג 2019שם חברהסך מאזן (במיל'₪)פרמיות ברוטורווח כוללסה"כ נכסים מנוהלים בקרנות פנסיהסה"כ נכסים מנוהלים בקופות הגמלהכנסות מדמי ניהול- חסכון ארוך טווחמספר מועסקיםשם חברת אםדירוג 2018
1הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים
החברה נסחרת בארץ
100,021.014,180.054261,633.039,166.01,092.04,932-2
2מגדל אחזקות
החברה נסחרת בארץ
154,139.513,382.3110.767,338.016,550.01,260.05,278אליהו 19591
3הפניקס
החברה נסחרת בארץ
91,122.810,104.2557.123,718.029,670.0729.84,657-3
4מנורה מבטחים
החברה נסחרת בארץ
54,023.87,640.9183.3115,004.027,141.0867.33,234-5
5כלל ביטוח
החברה נסחרת בארץ
107,992.610,275.0-144.166,025.632,982.8884.24,612-4
6ביטוח ישיר
החברה נסחרת בארץ
5,231.42,578.5173.8--5.81,511-6
7הכשרה חברה לביטוח
החברה נסחרת בארץ
16,593.91,673.547.2--88.3480-8
8איילון אחזקות
החברה נסחרת בארץ
12,584.63,100.711.7--26.71,131-7
9איי.אי.ג'י. 3,131.11,174.074.2---755איי.אי.ג'י. החזקות אירופה9
10שלמה חברה לביטוח 3,534.81,087.961.8---220ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח10
11שירביט 1,501.6575.126.6---231שירביט אחזקות12
12ביטוח חקלאי 1,795.8488.424.5--14.4197-11
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.