בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
1נשר 1,778.98.95403,294.2משאב - יזום ופיתוח44
3אינרום תעשיות 1,200.09.11,400857.1קרנות פימי64
4אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
1,143.523.11,003.326.887.7152.813.4835.98831,295.0אגש"ח בע"מ אבן קיסר67
5הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) 1,034.014.05701,814.0היידלברג צמנט73
6טמבור 859.511.5גרנית הכרמל השקעות84
7קבוצת נגב 809.615.811.61.432.24.0184.4867933.8אפריקה ישראל תעשיות*
9אשטרום תעשיות 355.75.72691,322.2קבוצת אשטרום162
10פזקר
נתוני החברה מוערכים
355.0903,944.4פז חברת הנפט164
12ולפמן תעשיות 208.034.2270770.4235
14מחצבות כפר גלעדי 170.20.62.2-84.31.382.11201,418.2262
15תעשיות בית אל זכרון-יעקב 136.0287
16א. בטון מואסי 111.73.6651,718.5298
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה