בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
1נשר 1,967.810.65623,501.4משאב - יזום ופיתוח36
3אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
1,287.412.61,135.713.288.2228.717.8921.99861,305.7אגש"ח בע"מ אבן קיסר57
4אינרום תעשיות
נתוני החברה מוערכים
1,280.01,400914.3קרנות פימי58
5הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) 1,093.05.75751,900.9היידלברג צמנט67
6טמבור 920.37.1Kusto Roofing PTE79
7קבוצת נגב 887.99.722.897.12.630.83.5220.5940944.6אפריקה ישראל תעשיות*
9אשטרום תעשיות 415.416.82721,527.0קבוצת אשטרום137
10פזקר 304.0-14.4903,377.8פז חברת הנפט185
13מחצבות כפר גלעדי 203.319.789.31101,848.5239
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה