בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
2נשר 2,049.24.15913,467.3משאב - יזום ופיתוח36
4אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
1,600.324.31,452.627.990.8280.617.51,248.41,1081,444.352
5הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) 1,059.7-3.15861,808.4היידלברג צמנט71
6טמבור
נתוני החברה מוערכים
915.07231,265.6Kusto Roofing PTE79
7אינרום תעשיות בנייה
החברה נסחרת בארץ
833.22.920.8-2.12.576.89.2192.08281,006.3אינרום תעשיות88
8קבוצת נגב 815.3-8.227.118.73.3-61.3-7.5201.31,015803.3אפריקה ישראל תעשיות*
10אשטרום תעשיות 474.214.22841,669.7קבוצת אשטרום134
11נירלט 395.7-1.2424933.3אינרום תעשיות בנייה162
12פזקר
נתוני החברה מוערכים
310.0903,444.4פז חברת הנפט194
15מחצבות כפר גלעדי 198.8-2.399.01301,529.0243
16ולפמן תעשיות 155.0-16.2270574.1275
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה