בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
דירוג 2016שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדאחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2016 - תעשיה
2נשר 2,120.73.55413,919.9משאב - יזום ופיתוח35
4אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
1,941.621.31,787.523.092.1302.315.61,561.71,2821,514.539
5הנסון ישראל בע"מ (HeidelbergCement Group) 1,054.3-0.55981,763.0היידלברג צמנט70
6טמבור
נתוני החברה מוערכים
935.07401,263.5Kusto Roofing PTE80
7אינרום תעשיות בנייה
החברה נסחרת בארץ
874.75.020.1-3.32.379.79.1277.18011,092.0אינרום תעשיות89
8נגב קרמיקה 831.62.514.4-46.91.7-131.0-15.8-8.2874951.5אפריקה ישראל תעשיות*
10אשטרום תעשיות 505.16.5175.52851,772.4קבוצת אשטרום133
11נירלט 396.50.23901,016.8אינרום תעשיות בנייה*
12פזקר
נתוני החברה מוערכים
305.0853,588.2פז חברת הנפט194
15מחצבות כפר גלעדי 248.525.0104.21301,911.6220
16מדן כבישים ומחצבות (1964) 170.025.955.0901,888.9262
17ולפמן תעשיות 167.07.7290575.9264
18 156.835.139.725.3153.0542,903.5שיכון ובינוי270
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה