בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא - מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא - מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
דירוג 2017שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא - מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז יצוא - מכירות בחו"ל מכלל המכירותאחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2017 - תעשיה
2אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
2068.3286.531904.9392.16.57286.49313.8511682.77614341442.34941
3נשר 2063.405-10.565493758.479משאב - יזום ופיתוח42
5הנסון ישראל 1077.22.175971804.355היידלברג צמנט73
6טמבור
נתוני החברה מוערכים
9607601263.158Kusto Roofing PTE78
7אינרום תעשיות בנייה
החברה נסחרת בארץ
923.9315.6322.612.44712.57100.1710.842252.4818371103.86אינרום תעשיות82
8נגב קרמיקה 754-9.33-271.667-36.03757996.037107
10אשטרום תעשיות 450.126-2.38183.6124051111.422קבוצת אשטרום145
11נירלט 406.8042.59411989.791אינרום תעשיות בנייה*
13פזקר
נתוני החברה מוערכים
310853647.059פז חברת הנפט195
15רב בריח 2855.56155.263-31.82600475דלתות (08) תעשיות207
17מחצבות כפר גלעדי 241.517-2.82119.7361301857.823223
18ולפמן תעשיות 177.446.25280633.714257
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה