בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
דירוג 2018שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2018 - תעשיה
3אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
2,117.22.41,957.12.792.494.34.51,629.11,5451,370.4-21
4נשר
נתוני החברה מוערכים
2,000.0-------5453,669.7משאב - יזום ופיתוח22
5הנסון ישראל 1,159.47.6------6001,932.3היידלברג צמנט39
6אינרום תעשיות בנייה
החברה נסחרת בארץ
996.37.820.7(8.4)2.1113.911.4257.08401,186.0-44
7טמבור
נתוני החברה מוערכים
980.0-------8001,225.0קוסטו ישראל חומרי בנייה 45
8בומברדייר 680.033.3------1305,230.8Bombardier Holdings Italy66
9נגב קרמיקה
נתוני החברה מוערכים
620.0----------70
11אשטרום תעשיות 505.012.2-----197.64291,177.2קבוצת אשטרום82
12נירלט 423.54.1------4081,037.9אינרום תעשיות בנייה *
15רב בריח 341.019.6------750454.7דלתות (08) תעשיות 112
16פזקר
נתוני החברה מוערכים
325.0-------903,611.1פז חברת נפט 117
19ולפמן תעשיות
נתוני החברה מוערכים
248.0-------280885.7-144
20מחצבות כפר גלעדי
נתוני החברה מוערכים
230.0-------1301,769.2-150
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה