בניה ונדל"ן

תשומות לבניה ותשתיות

דירוג חברות בענף תשומות לבניה ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2019 - תעשיה
דירוג 2019שם חברההכנסותאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקדאחוז מכירות בחול מכלל המכירותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות / עובדשם חברת אםדירוג ראשי 2019 - תעשיה
3אבן קיסר
החברה נסחרת בחו"ל
2070.2-2.21926.8-1.593.187.74.21748.415341349.5-25
4נשר 1650-17.5------5503000משאב - יזום ופיתוח29
5הנסון ישראל 1174.71.3------6041944.9היידלברג צמנט42
6אינרום תעשיות בנייה
החברה נסחרת בארץ
982.4-1.416.6-19.71.7112.911.5257.18201198-47
7בומברדייר 970.542.7------1307465Bombardier Holdings Italy48
8טמבור
נתוני החברה מוערכים
950-------8001187.5קוסטו ישראל חומרי בנייה 49
10אשטרום תעשיות 5315.1-----2104071304.7קבוצת אשטרום81
13נירלט 412-2.7------4051017.3אינרום תעשיות בנייה *
15רב בריח
נתוני החברה מוערכים
372-------750496דלתות (08) תעשיות 110
16פזקר
נתוני החברה מוערכים
335-------953526.3פז חברת נפט 122
17ולפמן תעשיות 2646.5------2411095.4א.ב.וו.ל אחזקות142
19מחצבות כפר גלעדי
נתוני החברה מוערכים
245-------1301884.6-150
20תרמוקיר תעשיות (1980) 159.79.50.147.20.1--80.1762100.8חורשים עסקים וניהול אגש"ח177
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה