חשמל ואנרגיה

חברות גז

דירוג חברות גז ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
דירוג 2014שם חברההכנסות מפעילות (במיליוני ₪)אחוז שינוירווח נקי (במיליוני ₪)אחוז רווחיותהון עצמי (במיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (באלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2014 - מסחר
1פזגז
נתוני החברה מוערכים
1,250.04672,676.7פז חברת נפט*
2אמישראגז 686.0-5.94001,715.0אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ67
3סופרגז
נתוני החברה מוערכים
630.03102,032.3גרנית הכרמל השקעות70
4דור אלון טכנולוגיות גז 400.0-28.0904,444.4דור-אלון אנרגיה בישראל (1988)*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה