חשמל ואנרגיה

חברות גז

דירוג חברות גז ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
1פזגז 1,066.010.2---4762,239.5פז חברת נפט*
2אמישראגז 636.39.7---4001,590.8אוברסיז פבליק יוטיליטיז אנד גז קורפ65
3סופרגז
נתוני החברה מוערכים
555.0----3501,585.7קנית השלום השקעות74
4דור אלון טכנולוגיות גז 301.2-17.05.6-1003,012.2דור-אלון אנרגיה בישראל (1988)*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
דירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018