חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
2מקורות 4,611.54.6159.93.53,576.52,1762,119.2מדינת ישראל9
6חברת הפחם הישראלית 3,182.622.08.10.3116.330106,087.7חברת החשמל לישראל16
7טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
836.512.225.83.1113.95471,529.2טיגר הולדקו51
8מבוא שומרון 627.04.5---847,464.3-68
9אס או אס אנרגיה אקספרס 555.047.1---1603,468.8קרן פימי75
11קבוצת רזגל אנרגיה 346.90.4--71.0487,227.1-102
12דיזול לאנרגיות 343.0----704,900.0-104
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018