חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
4דור אלון
החברה נסחרת בארץ
4,291.216.3137.43.2923.03,0881,389.6אלון רבוע כחול ישראל12
5מקורות 4,290.8-7.6232.65.43,824.02,1142,029.7מדינת ישראל13
6חברת הפחם הישראלית 3,035.1-4.6--120.030101,171.3חברת החשמל לישראל19
7טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
1,033.223.520.42.0103.75391,916.9טיגר הולדקו41
8אס או אס אנרגיה אקספרס 878.058.2---1605,487.5קרן פימי53
9מבוא שומרון 661.05.4---847,869.0-68
10קבוצת רזגל אנרגיה 514.948.4---975,307.8-85
11תש"ן 353.10.6--1,278.7399885.0מדינת ישראל105
12דיזול לאנרגיות 343.00.0---704,900.0-108
13עוז בת - גלים 140.012.0--1.0472,978.7-176
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.