חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - מסחר
דירוג 2015שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2015 - מסחר
1אלון דלק 35,473.0-5.413,1812,691.21
3דלק ישראל 5,954.0-8.31,122.02,3592,524.0קבוצת דלק6
4דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
החברה נסחרת בארץ
4,907.7-5.341.30.8546.72,7631,776.2אלון דלק*
6 4,473.47.93,545.52,1972,036.1מדינת ישראל10
7חברת הפחם הישראלית 3,904.0-18.88.40.2103.530130,133.3חברת החשמל לישראל12
8טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
1,109.5-3.522.62.079.25242,117.337
9מבוא שומרון
נתוני החברה מוערכים
664.0808,300.066
10דיזול לאנרגיות 349.0-5.7506,980.0108
11חברת תשתיות נפט ואנרגיה 308.33.51,196.0379813.5מדינת ישראל118
12 266.747.3604,445.2130
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה