חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2016שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2016 - מסחר
דירוג 2016שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2016 - מסחר
2דלק ישראל 4,272.0-28.31,040.02,3821,793.5קבוצת דלק6
3 4,146.6-11.83,694.02,1661,914.4מדינת ישראל8
4דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
החברה נסחרת בארץ
4,012.0-18.334.90.9578.52,7861,440.1אלון רבוע כחול ישראל9
6חברת הפחם הישראלית 3,387.0-13.312.20.4108.130112,900.0חברת החשמל לישראל14
7טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
851.1-23.30.10.064.05461,558.847
8מבוא שומרון
נתוני החברה מוערכים
600.0807,500.071
9חברת תשתיות נפט ואנרגיה 370.220.11,277.63601,028.4מדינת ישראל106
10דיזול לאנרגיות 338.5-3.0506,770.0112
11 293.810.2853,456.5123
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה