חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - מסחר
2מקורות 4,410.06.43,441.72,1852,018.3מדינת ישראל10
3דלק ישראל 3,587.7-16.0973.32,5261,420.3קבוצת דלק13
4דור אלון
החברה נסחרת בארץ
3,532.0-12.073.42.1771.62,8061,258.7אלון רבוע כחול ישראל14
6חברת הפחם הישראלית 2,610.0-22.913.10.5113.13087,000.0חברת החשמל לישראל22
7טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
745.6-12.424.93.387.05601,331.459
8מבוא שומרון 600.0956,315.872
9אס או אס אנרגיה אקספרס 377.328.41322,858.1105
10תש"ן 372.00.5389956.4מדינת ישראל107
11רזגל אנרגיה 345.65.067.4497,054.0110
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה