חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
2מקורות 4,611.54.6159.93.53,576.52,1762,119.2מדינת ישראל9
3דלק ישראל 4,143.015.5103.02.51,075.02,2021,881.5קבוצת דלק11
5דור אלון
החברה נסחרת בארץ
3,688.84.4103.52.8803.42,9341,257.3אלון רבוע כחול ישראל13
6חברת הפחם הישראלית 3,182.622.08.10.3116.330106,087.7חברת החשמל לישראל16
7טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
836.512.225.83.1113.95471,529.2טיגר הולדקו51
8מבוא שומרון 627.04.5---847,464.3-68
9אס או אס אנרגיה אקספרס 555.047.1---1603,468.8קרן פימי75
10תש"ן 351.0-5.6--1,208.6382918.9מדינת ישראל101
11קבוצת רזגל אנרגיה 346.90.4--71.0487,227.1-102
12דיזול לאנרגיות 343.0----704,900.0-104
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018