חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
2דלק ישראל 5,034.021.572.01.41,107.02,1532,338.1קבוצת דלק
4דור אלון
החברה נסחרת בארץ
4,291.216.3137.43.2923.03,0881,389.6אלון רבוע כחול ישראל
5מקורות 4,290.8-7.6232.65.43,824.02,1142,029.7מדינת ישראל
6חברת הפחם הישראלית 3,035.1-4.6--120.030101,171.3חברת החשמל לישראל
7טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
1,033.223.520.42.0103.75391,916.9טיגר הולדקו
8אס או אס אנרגיה אקספרס 878.058.2---1605,487.5קרן פימי
9מבוא שומרון 661.05.4---847,869.0-
10קבוצת רזגל אנרגיה 514.948.4---975,307.8-
11תש"ן 353.10.6--1,278.7399885.0מדינת ישראל
12דיזול לאנרגיות 343.00.0---704,900.0-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה