חשמל ואנרגיה

חברות דלק ותשתיות

דירוג חברות דלק ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪ חברת אם
2דלק ישראל 5,000.0-0.7--1,192.02,0002,500.0קבוצת דלק
3מקורות
החברה נסחרת בארץ
4,651.08.460.81.33,800.42,1242,189.7מדינת ישראל
5דור אלון
החברה נסחרת בארץ
4,110.3-4.2148.03.61,086.63,2151,278.5אלון רבוע כחול ישראל
6דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים 3,795.02.9--186.63,0001,265.0דור-אלון אנרגיה בישראל (1988)
7חברת הפחם הישראלית 2,613.0-13.9--122.025104,520.0חברת החשמל לישראל
8טן חברה לדלק
החברה נסחרת בארץ
1,001.8-3.06.00.6112.45401,855.2טיגר הולדקו
9אס או אס אנרגיה אקספרס 702.0-20.0---1504,680.0-
10מבוא שומרון 643.0-2.7---758,573.3-
11קבוצת רזגל אנרגיה 453.0-12.0---627,306.5-
12תש"ן 365.73.6--1,339.0389940.1מדינת ישראל
13דיזול לאנרגיות
נתוני החברה מוערכים
335.0----704,785.7-
14עוז בת - גלים 155.010.7--1.0562,767.9-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל