מסחר ושירותים

חברות השמה וכח אדם

דירוג חברות ההשמה וכח אדם ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
1מנפאואר
החברה נסחרת בחו"ל
1,228.88.14802,560.0מנפאואר ישראל אחזקות (1999)26
2דנאל כח אדם
החברה נסחרת בארץ
1,203.711.356.44.7116.02,848422.727
3תיגבור
החברה נסחרת בארץ
629.54.58.01.386.15511,445.446
4אורטל 384.32.02211,738.9נחום רחמים אחזקות (2001)62
5או.אר.אס משאבי אנוש 360.02.92201,636.465
6ל.מ. עולם של כח אדם 285.01.836.02501,140.074
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2017.