מסחר ושירותים

חברות השמה וכח אדם

דירוג חברות ההשמה וכח אדם ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1קבוצת דנאל
החברה נסחרת בארץ
1,678.112.480.74.8230.43,615464.2-
2מנפאואר 1,526.51.5---6252,442.4מנפאואר גרופ ישראל אחזקות
3תיגבור
החברה נסחרת בארץ
805.510.010.51.388.86,473124.4-
4או.אר.אס משאבי אנוש 400.00.0---14,00028.6-
5אורטל 349.3-4.6---1462,392.5נחום רחמים אחזקות (2001)
6ל.מ. עולם של כח אדם 300.00.0--38.72501,200.0-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל