מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
מספר סידורישם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2013 - מסחר
3החברה הדרומית לשיווק 1,030.92.899.12883,579.6סנו - מפעלי ברונוס42
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
804.93.217.72.2169.21624,968.4עמיר חברה להספקה54
5שסטוביץ' 690.03.51,050657.1שסטוביץ' אחזקות66
6נעמן גרופ
החברה נסחרת בארץ
290.59.00.80.361.1595488.2רבוע כחול ישראל120
7דנשר (1963) 289.25.8661437.5דנשר אחזקות (2003)*
8ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק 213.0-3.21801,183.3148
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה