מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2016שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2016 - מסחר
דירוג 2016שם חברההכנסות (מיליוני ₪)שינוי (%)רווח נקי (מיליוני ₪)רווחיות (%)הון עצמי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםמכירות לעובד (אלפי ₪)חברת אםדירוג ראשי 2016 - מסחר
3החברה הדרומית לשיווק 1,071.6-2.0164.92703,968.9סנו - מפעלי ברונוס37
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
941.50.528.93.1242.41685,604.4עמיר חברה להספקה42
5שסטוביץ' 790.04.51,050752.4שסטוביץ' אחזקות57
6המשביר לחקלאי
נתוני החברה מוערכים
440.01502,933.3קרן סקיי93
8ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק 295.01.71901,552.6122
9נעמן גרופ
החברה נסחרת בארץ
291.1-3.0-14.8-5.155.1584498.5אלון רבוע כחול ישראל124
10א.פ.י. חורי הפצה 155.010.741.01201,291.7168
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה