מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי מסחר 2018
3החברה הדרומית לשיווק 1,104.60.8--177.32694,106.2סנו-מפעלי ברונוס37
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
917.1-2.031.23.4279.41615,696.0עמיר חברה להספקה של התאחדות האכרים בישראל44
5שסטוביץ' 848.0----1,050807.6שסטוביץ אחזקות48
6המשביר לחקלאי 480.0----1603,000.0ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת85
7ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק
נתוני החברה מוערכים
315.0----1921,640.6-112
9א.פ.י. חורי הפצה 165.05.1---1201,375.0-158
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018