מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
דירוג 2019שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2019
3החברה הדרומית לשיווק 1,165.35.5--200.82943,963.4סנו-מפעלי ברונוס37
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
993.38.340.04.0306.41915,200.6עמיר חברה להספקה של התאחדות האכרים בישראל43
5שסטוביץ' 890.05.0---1100809.1שסטוביץ אחזקות50
6המשביר לחקלאי 490.02.1---1603,062.5ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת85
8ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק 269.00.0---2001,345.0-123
9א.פ.י. חורי הפצה 192.016.4--20.01311,465.6-150
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.