מסחר ושירותים

סיטונאות מוצרי צריכה

דירוג סיטונאיות מוצרי הצריכה ע"פ סה"כ הכנסות

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
3החברה הדרומית לשיווק 1,229.65.5--230.13233,806.8סנו-מפעלי ברונוס
4עמיר שיווק והשקעות בחקלאות
החברה נסחרת בארץ
955.5-3.87.40.8303.61924,976.3עמיר חברה להספקה של התאחדות האיכרים בישראל
5שסטוביץ' 941.05.7---1,100855.5שסטוביץ אחזקות
6המשביר לחקלאי
נתוני החברה מוערכים
500.0----1603,125.0ס.ה. סקיי השקעות (ח.ק.ל), שותפות מוגבלת
8ד.ד.ש. מפיצי הדרום - חברה לשיווק
נתוני החברה מוערכים
280.0----2001,400.0-
9א.פ.י. חורי הפצה
נתוני החברה מוערכים
195.0----1301,500.0-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל