מסחר ושירותים

שירותים לוגיסטיים

דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
דירוג 2017שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי 2017 - שירותים
1גדות מסופים 1,305.1-0.4349.06512,004.8טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת22
2ממן
החברה נסחרת בארץ
779.110.242.15.4386.92,551305.4תעבורה אחזקות*
3אוברסיז קומרס
החברה נסחרת בארץ
279.58.5399700.477
4גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים 220.04.8500440.0ממן גלובוס84
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה