מסחר ושירותים

שירותים לוגיסטיים

דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
דירוג 2020שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז ריווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובד באלפי ₪חברת אם
1גדות מסופים לכימיקלים 1,674.66.7--296.55313,153.7טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת
2ממן
החברה נסחרת בארץ
960.53.239.64.1356.02,801342.9תעבורה אחזקות
3אוברסיז קומרס
החברה נסחרת בארץ
321.4-1.411.83.7178.5452711.1-
4גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים 240.00.0---650369.2ממן גלובוס
5אייסמן מזון (2002)
נתוני החברה מוערכים
200.0----1451,379.3-
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל