עורכי דין

משרדי עורכי דין

דירוג משרדי עורכי הדין על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד (*)

דירוג 2015שם משרדמספר עורכי דיןמספר מתמחיםסה"כ שותפים /שותפותסך כל מועסקיםתחום התמחות ראשוןתחום התמחות שניתחום התמחות שלישיתחום התמחות רביעידירוג 2014
דירוג 2015שם משרדמספר עורכי דיןמספר מתמחיםסה"כ שותפים /שותפותסך כל מועסקיםתחום התמחות ראשוןתחום התמחות שניתחום התמחות שלישיתחום התמחות רביעידירוג 2014
6גרוס ושות' 1462841241מיזוגים ורכישותשוק ההוןהייטקבנקאות ומימון5
15תדמור לוי ושות' 842026125ליטיגציההגבלים עסקייםבנקאות ומימוןאנרגיה ומימון פרויקטים-
20ZAG זיסמן, אהרוני, גייר ושות' 68717135משפט מסחרישוק ההוןהייטקליטיגציה21
25 50142091ליטיגציהמיזוגים ורכישותנדל"ןהייטק23
26 5061678משפט מסחריליטיגציההגבלים עסקייםאגודות שיתופיות27
28איתן מהולל שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים 4781980שוק ההוןליטיגציהדיני מיסיםהייטק24
29טולצ'ינסקי מרציאנו כהן לויצקי ושות' 4691567מיזוגים ורכישותהייטקליטיגציהדיני מיסים30
30צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' 45101988מיזוגים ורכישותליטיגציהמשפט מסחריתובענות ייצוגיות26
35שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות’, עורכי דין 4041370משפט מסחרידיני תכנון ובניה/שלטון מקומיליטיגציהנדל"ן39
36 37101163נדל"ןליטיגציהדיני תכנון ובניה/שלטון מקומיבנקאות ומימון35
38אפרים אברמזון ושות', משרד עו"ד ונוטריונים 35560משפט מסחריליטיגציהשוק ההוןתקשורת ולשון הרע43
42נ. פינברג ושות', עורכי-דין ונוטריון 3441155דיני עבודה40
45לויתן, שרון ושות' 3341053דיני נזיקין וביטוחליטיגציהתובענות ייצוגיותמשפט אווירי45
46א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות' 32111359פירוק וכינוס נכסיםתקשורת ולשון הרענדל"ןקניין רוחני ופטנטים44
47 3181157ליטיגציהנדל"ןתובענות ייצוגיותמשפט מנהלי50
48זלינגר, קונפינו, בן-צבי, לוכטנשטיין ושות' - CBLS 3041045משפט מסחריליטיגציההייטקשוק ההון-
53 2751040משפט מסחרימשפט מנהלינדל"ןליטיגציה64
55יוסי אברהם ושות', עורכי דין 2741240משפט מסחרימיזוגים ורכישותשוק ההוןליטיגציה53
58אברהם בר 264750דיני תכנון ובניה/שלטון מקומינדל"ןמיסוי מוניציפאליתשתיות48
59וייס, פורת ושות' 262137משפט מסחריליטיגציהנדל"ןהייטק62
60חיים קליר ושות' 255749דיני נזיקין וביטוחליטיגציהמשפט אזרחימשפט מסחרי49
63משה נסים, רינקוב, סנדרוביץ, עו"ד 25952משפט מסחריליטיגציהנדל"ןהייטק55
64רוטנברג ושות', משרד עורכי דין 248839תקשורת ולשון הרעהגבלים עסקייםמשפט מסחריתובענות ייצוגיות77
65גלוזמן ושות' 245935ליטיגציהמשפט מסחרינדל"ןהייטק47
67כרמלי-ארנון משרד עורכי דין 233239ליטיגציהדיני נזיקין וביטוחדיני עבודהמשפט מסחרי71
69רובין - שמואלביץ, עו"ד 233930דיני עבודה90
71חיים צדוק ושות', משרד עורכי דין 217842פירוק וכינוס נכסיםמשפט מסחריליטיגציהשוק ההון56
73עדי קפלן ושות' עורכי דין 215740משפט מסחריליטיגציהמיזוגים ורכישותדיני עבודה74
75גדעון פישר ושות', משרד עו"ד 213932ליטיגציהמשפט מסחרידיני תכנון ובניה/שלטון מקומיהייטק75
78 206530דיני נזיקין וביטוחרשלנות רפואיתמשפט אזרחידיני תכנון ובניה/שלטון מקומי133
79ארנה לין ושות', משרד עורכות דין 205735דיני עבודהליטיגציהמשפט מנהלימשפט מסחרי95
80נתן מאיר ושות', עורכי דין 204931ליטיגציהדיני תכנון ובניה/שלטון מקומינדל"ןמשפט מסחרי81
81כבירי-נבו-קידר ושות', עורכי דין ונוטריון 204529משפט מנהליליטיגציה מסחריתנדל"ןחינוך83
82 204128דיני נזיקין וביטוחליטיגציהמשפט אזרחידיני איכות הסביבה89
83חן פישר משרד עורכי דין 2022140הוצאה לפועלבנקאות ומימוןפירוק וכינוס נכסיםמשפט מסחרי84
84 202630משפט מסחרידיני עבודהנדל"ןפירוק וכינוס נכסים91
85אסרסון עו"ד 202428ליטיגציהנדל"ןמשפט מסחרידיני תכנון ובניה/שלטון מקומי104
86עמר אליהו משרד עורכי דין 197187הוצאה לפועלמשפט מסחרינדל"ןפירוק וכינוס נכסים69
87סהר, סטוביצקי ושות', עורכי דין 197737דיני נזיקין וביטוחליטיגציהמשפט מסחרינדל"ן85
88אמודאי קין ושות' 193333דיני נזיקין וביטוחליטיגציהתקשורת ולשון הרעתובענות ייצוגיות101
89 193729הגבלים עסקייםמשפט מסחרי וחברותליטיגציהתשתיות ופרויקטים78
90 192734דיני עבודהפנסיה ובטחון סוציאליליטיגציה76
91ד"ר שלמה כהן ושות' 191171קניין רוחני ופטנטיםהייטקליטיגציה63
95לאמעי סידר רהט צידון פינק עורכי דין 182826תקשורתמשפט מסחריקיבוציםליטיגציה93
96בן יעקב, שוימר, דולב וקרת, משרד עו"ד 18346ליטיגציהמשפט מסחריהוצאה לפועלבנקאות ומימון117
97חגי שבתאי, שפירא 18722מקרקעי ישראלאגודות שיתופיותדיני תכנון ובניה/שלטון מקומינדל"ן113
98גרנות ושות'
נתוני החברה מוערכים
18משפט מסחריפירוק וכינוס נכסיםנדל"ןהייטק96
99ד"ר משה וינברג ושות'
נתוני החברה מוערכים
18-
100 176432פירוק וכינוס נכסיםבנקאות ומימוןהסדרי חובליטיגציה107
103 173725הייטקדיני מיסיםמימון פרויקטים, אנרגיה ותשתיותמיזוגים ורכישות116
106י.שפירא ושות'- עורכי דין 1714100הוצאה לפועלליטיגציהמשפט אזרחי105
108שנהב, קונפורטי, רותם 164525מיזוגים ורכישותמשפט מסחריהייטקליטיגציה-
109 164324מיזוגים ורכישותהייטקנדל"ןליטיגציה142
110אריאל שמר ושות' 162326דיני עבודהתקשורת ולשון הרעליטיגציהמשפט מסחרי115
111.H-F & Co הירש-פלק ושות' 161422הייטקקניין רוחני ופטנטיםמשפט מסחרידיני מיסים-
112משרד עורכי הדין וולפסון ויינשטיין ושות' 161219משפט מסחריליטיגציהפירוק וכינוס נכסיםנדל"ן-
114 154723תקשורת ולשון הרעליטיגציהנדל"ןדיני נזיקין וביטוח114
115כהן, ערב ושות' 152239משפט מסחריליטיגציהנדל"ןבנקאות ומימון126
117קרמר - שפירא - שניידר ושות' 152623משפט אזרחינדל"ןמשפט מנהליפירוק וכינוס נכסים119
118 151321דיני נזיקין וביטוחרשלנות רפואיתליטיגציהמשפט מסחרי146
120מ. פסי ושות' 15519דיני עבודהנדל"ןדיני תכנון ובניה/שלטון מקומימשפט אזרחי112
121כצנלסון להב 15דיני נזיקין וביטוחליטיגציהמשפט מסחרינדל"ן-
126נחושתן, ספרן 141720ליטיגציהדיני עבודהנדל"ןמשפט מנהלי121
128יואב לוי ושות' 14523נדל"ןמשפט מסחריפירוק וכינוס נכסיםליטיגציה132
129פלג, כהן, דויטש 14320דיני מיסיםמשפט מנהליליטיגציהנדל"ן111
130אליעד שרגא ושות'
נתוני החברה מוערכים
14משפט מנהלינדל"ןליטיגציהדיני עבודה98
131פרויליך פרחי, עורכי דין 133227דיני נזיקין וביטוחליטיגציה141
133טוניק ושות'- משרד עורכי דין ונוטריונים 131230משפט אזרחינדל"ןדיני תכנון ובניה/שלטון מקומימשפט מסחרי86
134ח. נועם ושות' 131321נדל"ןאגודות שיתופיותמשפט מסחריליטיגציה137
135אהרנסון אבולעפיה ושות'
נתוני החברה מוערכים
13ליטיגציהדיני נזיקין וביטוחמשפט מסחרינדל"ן122
136גנות - עמיקם 13דיני נזיקין וביטוחמשפט אזרחימשפט מסחרינדל"ן123
138מירון, בן ציון ופריבס, עורכי דין ונוטריונים 123421ליטיגציהנדל"ןמשפט מנהלימשפט מסחרי-
139שריר, שיוו ושות', משרד עורכי דין 123718הייטקמשפט מסחרימיזוגים ורכישותשוק ההון147
140בודה שרגא משרד עורכי דין 121127בנקאות ומימוןפירוק וכינוס נכסיםדיני נזיקין וביטוחנדל"ן155
141קינן, חיים ושות' עורכי דין 121419נדל"ןמשפט מסחרי157
142 12415פירוק וכינוס נכסיםנדל"ןבנקאות ומימוןליטיגציה145
143קפלן אלון גור
נתוני החברה מוערכים
12-
147עזורה מוני, עו"ד 112223משפט מסחריבנקאות ומימוןהוצאה לפועלפירוק וכינוס נכסים149
148וילי יצחקי ושות' 112520נדל"ןמשפט מסחריליטיגציהמיזוגים ורכישות151
149גדעון קורן ושות' 112517קניין רוחני ופטנטיםליטיגציהתקשורת ולשון הרעמשפט מסחרי153
151שגיא, שיפמן, אמסלם - עורכי דין 11222דיני נזיקין וביטוחליטיגציהמשפט אזרחידיני עבודה/ביטוח לאומי161
153 11215משפט מסחרימשפט אזרחינדל"ןמיזוגים ורכישות-
154שוועל וימפהיימר ושות' 11914מיזוגים ורכישותשוק ההוןמשפט מסחרידיני עבודה-
156אריק שלו ושות' 104122דיני עבודהדיני הביטוח הלאומי ונזיקיןליטיגציה-
160אליהו מלך ושות' - חברת עורכי דין 1021120תובענות ייצוגיותהוצאה לפועלדיני מיסיםמשפט אזרחי-
162סורוקר-אגמון, עריכת דין ועריכת פטנטים 101425קניין רוחני ופטנטיםהייטקליטיגציהמשפט אזרחי136
163ל.ד. קומיסר ושות', עורכי דין ונוטריונים 101418משפט מסחרינדל"ןליטיגציהדיני עבודה-
166הורוביץ, אבן, אוזן ושות' 101413נדל"ןליטיגציה מסחריתמשפט מסחרימשפט אזרחי165
167תמר גולן ושות', משרד עורכי דין 10414דיני עבודהליטיגציהמיזוגים ורכישותמשפט אזרחי159
168ברט, פאפו, בצר, פלום, שיבר (bfp & Co.) 10510הייטקמיזוגים ורכישותנדל"ןקניין רוחני ופטנטים-
169אבני-הרצוג-שועלי-אלגז את גורביץ ושות' 10משפט מסחרימשפט מנהלידיני תכנון ובניה/שלטון מקומידיני מיסים160
170אטיאס פרוכטר ושות'
נתוני החברה מוערכים
10ליטיגציהמשפט מסחרינדל"ןפירוק וכינוס נכסים-
171כספי סרור ושות' 94218דיני נזיקין וביטוח163
172חיימסון סודאי ושות', עו"ד 93325ליטיגציהמשפט מסחרימשפט אזרחי-
173 93415ליטיגציהמשפט מסחרינדל"ןדיני תכנון ובניה/שלטון מקומי-
174נאמן, קינן ושות' 93214שוק ההוןמיזוגים ורכישותמשפט מסחרינדל"ן173
175אבי שינדלר, משרד עורכי דין 92125דיני נזיקין וביטוחביטוח לאומינדל"ןליטיגציה-
176צבי שוב משרד עורכי דין 92116דיני תכנון ובניה/שלטון מקומינדל"ןמשפט מנהלימשפט אזרחי152
181ד. מירקין ושות' - עורכי דין ונוטריונים 91314משפט מסחריליטיגציהדיני עבודהמשפט מנהלי158
182אילן קנר ושות', משרד עורכי דין 9213דיני נזיקין וביטוחרשלנות תעסוקתיתרשלנות רפואיתליטיגציה110
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה