שירותים פיננסיים

חתמים מובילים

דירוג חברות חיתום ע"פ מספר ההנפקות שבהן מופיעה חברת החיתום כמפיצה ראשית ועל פי היקף ההנפקות

דירוג 2017שם החברהמספר הנפקות בהפצה ראשיתהיקף הנפקות (במיליוני ₪)דירוג 2016
דירוג 2017שם החברהמספר הנפקות בהפצה ראשיתהיקף הנפקות (במיליוני ₪)דירוג 2016
4רוסאריו 257,506.25
5לידר הנפקות 239,035.91
6אפסילון חיתום והנפקות 205,075.010
7אקסלנס נשואה חיתום 153,430.56
8ווליו בייס 172,415.97
9ברק קפיטל חיתום 122,500.512
10איפקס 10730.08
11מנורה חיתום 7806.411
12מגדל בנקאות להשקעות 51,945.09
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה