תעשיה

טקסטיל ואופנה

דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
דירוג 2013שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2013 - תעשיה
1דלתא גליל
החברה נסחרת בארץ
3,153.329.82,804.833.588.9219.27.01,028.99,040348.823
2נילית 1,803.1-2.11,775.3-1.998.51,4501,243.5נילית בי.וי42
3ערד תעשיות טקסטיל 610.0-3.6572.0-3.193.8229.05201,173.1סטנדרד טקסטיל (אירופה)109
4ספאנטק תעשיות
החברה נסחרת בארץ
473.19.5431.511.491.235.17.496.32541,862.6ניסן תעשיות רפואיות129
5תפרון
החברה נסחרת בארץ
437.63.3431.94.598.7-1.8-0.4115.3953459.2137
6ארגמן תעשיות
החברה נסחרת בארץ
177.7-3.2107.40.260.4-7.3-4.121.9537331.0257
7טיב טקסטיל
החברה נסחרת בארץ
176.3-19.3122.7-27.069.67.34.194.6325,509.5258
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה