תעשיה

טקסטיל ואופנה

דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
דירוג 2014שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2014 - תעשיה
1דלתא גליל
החברה נסחרת בארץ
3,519.411.63,117.511.288.6153.74.41,109.88,530412.620
2נילית 1,754.0-2.71,732.4-2.498.81,5221,152.5נילית בי.וי43
3ערד תעשיות טקסטיל
נתוני החברה מוערכים
585.04951,181.8סטנדרד טקסטיל (אירופה)112
4ספאנטק תעשיות
החברה נסחרת בארץ
466.8-1.3449.64.296.341.18.893.12561,823.4ניסן תעשיות רפואיות126
5תפרון
החברה נסחרת בארץ
299.4-21.6297.0-21.599.2-12.4-4.196.3922324.7190
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה