תעשיה

טקסטיל ואופנה

דירוג חברות טקסטיל ואופנה ע"פ מחזור מכירות

דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
דירוג 2015שם חברהמכירות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדיצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירותרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםמכירות לעובדחברת אםדירוג ראשי 2015 - תעשיה
1דלתא גליל
החברה נסחרת בארץ
3,691.94.93,237.03.887.7167.34.51,289.08,500434.322
2נילית 1,775.01.21,758.91.599.11,6871,052.2נילית בי.וי43
3ערד תעשיות טקסטיל
נתוני החברה מוערכים
585.03019,500.0סטנדרד טקסטיל (אירופה)113
4ספאנטק תעשיות
החברה נסחרת בארץ
512.29.7491.89.496.048.09.4125.82801,829.3ניסן תעשיות רפואיות126
5תפרון
החברה נסחרת בארץ
336.012.2333.812.499.3-2.9-0.9104.2860390.7188
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה