איכות הסביבה בחברת אנרגיה

כחברה ישראלית בת למעלה מ-100 שנה, סונול רואה את נושא השמירה על הסביבה למען הדורות הבאים כעניין ראשון במעלה. סונול משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בפעילויות השומרות על סביבה ירוקה, בשאיפה להיות החברה המובילה בתחום האנרגיה בישראל. מאמצים אלו מגוונים ומורכבים, נוגעים לכלל אגפי החברה וכוללים בין היתר: הגדרת מדיניות החברה לשמירה על הסביבה, בניית תכנית עבודה ועמידה ביעדיה תוך רתימת כלל העובדים למהלך ועמידה בכל התקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.

תכנית אכיפה פנימית

הוחלט להקצות משאבים להכנת תכנית אכיפה פנימית ב- 3 תחומי הפעילות של החברה:
- הפעלת תחנות הדלק
- הובלת דלקים
- מתקני סונול בחוף שמן חיפה תקן איזו 14001

הנהלת החברה החליטה בשנת 2011 לפעול להסמכת החברה לתקן איזו 14001, במסגרת זו עודכנו נהלי החברה בתחום איכות הסביבה, בהתאמה לתכנית אכיפה פנימית, הוכנה תכנית לסקרים פנימיים וחיצוניים ובוצעה התעדה ע"י מכון התקנים לתקן. משנת 2011 ועד שנת 2019 החברה מוסמכת לתקן זה במתקניה השונים.

הפחתת פליטות לאוויר

במענה לדרישות המשרד להגנת הסביבה, בוצעו פעילויות רבות, ביניהן:
- התקנת מערכות למניעת פליטה לאוויר של אדי דלק (מישוב אדים) בכל התחנות הציבוריות המופעלות ע"י החברה עפ"י לוחות זמנים שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה, בהשקעה של כ- 30 מיליון ₪.
- פיתוח כלי בקרה מרכזיים ממוחשבים לניטור ובקרה של מערכות מישוב אדים.
- כתיבת נהלים בתחומי מניעת זיהום אוויר, קרקע ומים.
- שיקום קרקעות וטיפול במי תהום - התקדמות תוך תיאום מלא עם המשרד להגנת הסביבה (מטה ומחוזות), כולל פיתוח ידע בחברה בנושא זה והטמעת לקחים במסגרת דיונים מול גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, בתהליך כתיבת הוראות מקצועיות.
- מיסוד הטיפול במניעת דליפות דלקים באמצעות נהלים מפורטים והקפדה על יישומם – ניטורים, מאזני דלקים יומיים, התראות וטיפול מיידי בכל חשד לאירוע.
- במתקני החברה בחוף שמן בחיפה מותקנת מערכת מישוב אדים מתקדמת המונעת פליטות אדים בעת טעינת מיכליות כביש, אשר שודרגה בשנת 2018 עפ"י דרישות המשרד להגנת הסביבה בהשקעה של כ- 2 מיליון ₪, להפחתת פליטות.

יוזמות וחדשנות

מדיניות החברה ליזום ולבצע פעילות אקטיבית בכל תחום שניתן למניעת פגיעה בסביבה, הן בתחום הקרקע והמים והן בתחומי האוויר:

- החברה פיתחה מערכת ממוחשבת לבקרת דליפות ממכלי דלק המתבססת על 3 מערכות מידע מרכזיות של החברה- מערכת ה-SAP, מערכת בקרת רצפת תחנה ומערכות המדידים של מלאי הדלק- מערכת זו מאפשרת לאתר בזמן אמת חשד לדליפה ולשלוח מידית צוותים טכניים לבדיקת החשד ובדרך זאת למנוע דליפות דלקים לקרקע ולמים. המערכת הוכיחה את עצמה והתריעה בזמן אמת ובכך נמנעה דליפה.

- החברה יזמה ביצוע בדיקות אטימות חודשיות באמצעות ATG (מערכות מדידים אלקטרונים) מול הממונה במשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו הושקע תקציב משמעותי לשדרוג מערכת המדידים בכרטיסי CSLD – רכיב סטטיסטי הבודק באופן רציף את אטימות המכלים במתחמי התדלוק של החברה. תהליך זה אושר בצורה פורמלית ע"י הממונה במשרד להגנת הסביבה.

יצור אוריאה
בתחילת 2018 סונול הקימה מערך יצור אוריאה אשר מייצר כמיליון ליטר בחודש. החברה מספקת אוריאה ללקוחותיה במסגרת רשת תחנות התדלוק הציבוריות של סונול וכן בניפוק ישיר ללקוחות בצוברים, בקוביות של 1000 ליטר ובמיכלי 10 ליטר, עפ"י צרכי הלקוחות השונים.
מהותו של המוצר - צמצום פליטות מזהמים ממנועי דיזל בעיקר במשאיות ואוטובוסים המחויבים בכלל הכלים המיובאים לארץ עפ"י תקן יורו 6.
עפ"י מדיניות החברה נבנה מערך יצור זה בסטנדרטים גבוהים של תכן הנדסי, תהליכי יצור יעילים, בטיחותיות ותנאי איכות סביבה מיטביים, מערך יצור חדשני וייחודי לייצור תמיסת אוריאה של המותג AdBlue להפחתת תחמוצות חנקן מגזי הפליטה ברכבים ממונעי דיזל.

חסכון באנרגיה
כדי להפחית את צריכת האנרגיה בתעשייה ופליטות של מזהמים יש לייעל את התהליכים צורכי האנרגיה ולפתח תהליכי ייצור חסכוניים באנרגיה. להלן חלק מהאמצעים בהם נוקטת סונול:
- שיפור בידוד למניעת איבוד חום
- שימוש במנועים חסכוניים באנרגיה
- ייעול תהליכי הובלה להפחתת שימוש בדלק
- שיפור מערכת הבקרה המבטיח פעולה מיטבית של המתקנים והקטנת צריכת האנרגיה
- התקנת תאורת לד במתקני החברה ובתחנות התדלוק

התקנת גגות סולאריים במתקני החברה ובתחנות הדלק
תחום אשר בכוונת החברה לפתח כמנוע צמיחה בראייה של יצור אנרגיה חלופית בהתאם ליעד משרד האנרגיה לשנת 2030- 17% יצור חשמל מאנרגיה חלופית. סונול רואה עצמה שותף למשרד האנרגיה להגעה ליעד חשוב זה.

חברת סונול חרטה על דגלה שיתוף פעולה ושקיפות מול הציבור ומול המשרד להגנת הסביבה והרשויות השונות. במסגרת זו החברה יוזמת סיורים מקצועיים במתקני החברה עם גורמי המשרד להגנת הסביבה כולל אירוח קולגות של המשרד להגנת הסביבה ממדינות שונות. 

סיור לימודי של משלחת המשרד להגנת הסביבה הגרמני בשיתוף המשרד להגנת הסביבה בישראל במתקני סונול בחיפה.
פעילות החברה בתחום איכות הסביבה באה לידי ביטוי בתוצאות המשקפות 100% עמידה בתכנית העבודה בשנים האחרונות ברציפות. והחשוב מכל, במדד ההשפעה הסביבתית שנערך על ידי המשרד להגנת הסביבה, כפי שפורסם בשנים 2017 ו- 2018,  צוינה חברת סונול כחברה עם אחוז השיפור המשמעותי ביותר מבין כל חברות הדלק וגם זאת לאורך השנים האחרונות ברציפות.
בינואר 2016 במסגרת כנס ירושלים ה- 13, הוענק לסונול פרס ירושלים על פעילות לשימור סביבה ירוקה – על פועלה ועל הישגיה בשנים האחרונות בתחום שמירה על סביבה ירוקה. תעודת הוקרה זו הינה הוכחה נוספת להכרה בפעילות של סונול בתחום השמירה על הסביבה ועל עבודה יומיומית וקפדנית של עובדיה ומנהליה, שתוצאותיה מניבים הישגים מרשימים לסונול, תוך שמירה על סביבה ירוקה יותר למען הדורות הבאים. אנו גאים לשמש דוגמא ולהוביל את חברות האנרגיה בתחום.