על הסכם השלום והנורמליזציה ביחסים עם איחוד האמירויות נכתבו כבר לא מעט כתבות, רבות מהן על האספקטים הכלכליים והעסקיים של פתיחת המסחר בין ישראל לאמירויות.

 

 

ואכן, עם ההודעה על כינון היחסים, חברות ועסקים רבים כבר החלו לשנות את התוכניות העסקיות שלהן באופן הכולל פתיחת פעילות באמירויות – כאשר הדגש הוא על שתי האמירויות המרכזיות מבחינה עסקית – דובאי ואבו דאבי.

 

משרד  STELIOS AMERICANOS & CO הקפריסאי (המחזיק גם במשרדי ביוון ובנציגות בישראל) פועל מזה שנים באיחוד האמירויות ובשאר מדינות המפרץ ובמסגרת זו מנהל את ענייניהם של אנשי עסקים ישראליים, וזרים במדינה. לדבריו של עו"ד לן יודס, השותף האחראי על המשרד הישראלי של הפירמה, אחת הסוגיות המרכזיות הניצבות בפני עסקים המבקשים לפתוח פעילות באמירויות הוא נושא ההתאגדות.

 

לדבריו של יודס, ניתן להתאגד בדובאי בשלושה אופנים. האופציה הראשונה היא באמצעות חברת אופשור (מחוץ לתחום השיפוט הכללי והמיסויי של דובאי) זוהי אופציה שרלוונטית למשקיע שאין בכוונתו לנהל עסקים באיחוד האמירויות, הוא רשאי להתאגד במסגרת חברת אופשור רגולטורית מיוחדת. בדרך כלל תאגידים אילו משמשים כחברות אחזקות ואינם מנהלים פעילות מסחרית. באזורים ספציפיים בחלק מאזורי הסחר החופשי, ניתן אף להחזיק נכסי נדל״ן. תאגידים אילו ככלל, אינם רשאים להעסיק עובדים , לשכור נכסי נדל״ן באמירויות ואינן מקנות זכות לאשרת תושבות למשקיע הזר.

 

היתרונות העיקריים המוקנים ע״י התאגדות בחברת אופשור הינם, אי הגבלה על הבעלות זרה, אין דרישת תושבות באמירויות של מי מבעלי המניות או הדירקטורים בעת ההתאגדות או בהמשך ואין דרישה לנוכחות תאגידית פיסית באיחוד האמירויות, כמו כן, התאגיד פטור ממיסוי.

 

דרך נוספת להתאגדות היא באמצעות חברה המאוגדת באזורי הסחר החופשיים באמירות. או באמצעות חברה בע״מ באמירות דובאי עצמה - באיחוד האמירויות מעל 40 אזורי סחר חופשי ((Free Zones כאשר כל אזור מתמחה בתחומים עסקיים שונים. חברות המוקמות באזורי הסחר מתאגדות על פי ובכפוף לדין האנגלי. אין הגבלה על בעלות ואין דרישה לשותף אמרתי מקומי. עם זאת, פעילות התאגידים מוגבלת לאזורים הספציפיים של ההתאגדות. כל רשות אזור סחר חופשי עצמאית, קובעת לעצמה את מנגנון האדמיניסטרציה , עלויות ואגרות וכן את נהלי הרישוי. פעילות התאגידים באזורים אילו פטורים ממס מקומי.

 

הדרך השלישית והאחרונה, בעניינה נכנס בימים אלו חידוש משמעותי הוא התאגדות באמצעות חברה בע"מ בשטח דובאי.

 

התאגידים הרשאים לפעול ברחבי דובאי, הינן חברות אונשור בע״מ (כלומר חברות מקומיות בדובאי עצמה אשר תושבות המס שלהם בדובאי) המאוגדות באמירות עצמה.

עד היום, משקיע זר היה מוגבל באחזקותיו והיה מנוע מהיות בעל שליטה, עם זאת, החל מהיום, בוטלה הגבלה זו ומשקיע זר רשאי להחזיק את מניות החברה ללא הצורך בשותף מקומי. עדיין עומדות הגבלות מסוימות באשר לתחומי פעילות מסוימים השמורים למקומיים בלבד. יודגש כי חברות אילו כפופות לחוקי השריעה המקומיים על כל המשתמע מכך. החברה רשאית להעסיק עובדים, לשכור נכסים או לרכוש נכסי נדל״ן. החברות כעקרון פטורות ממס מקומי.

 

למידע נוסף על הפעילות של משרד STELIOS AMERICANOS & CO בישראל, היכנסו לפרופיל המשרד במדריך הבינלאומי.

 

Len Judes, Partner

STELIOS AMERICANOS & CO LLC, ADVOCATES - LEGAL CONSULTANTS