לאחרונה, נרשמה מגמת עלייה בזימונים לחקירות בינלאומיות בעניינים פליליים ורגולטוריים. המגמה היא שסוכנויות ממשלתיות רבות ברחבי העולם מקדמות אכיפה מסיבית של חוקיהן. כתוצאה מכך, חברות ויחידים רבים מצווים בהליכי גילוי משמעותיים, אפילו בתחומי שיפוט בהם יש להם פעילות מעטה יחסית..

ארצות הברית, יותר מכל, מפעילה סמכות שיפוטית מרחיקת לכת מחוץ לגבולותיה, ומבקשת לאכוף את חוקיה כל עוד היא יכולה להראות קשר כלשהו בין ארצות הברית לבין התנהגות בלתי חוקית לכאורה. דוגמאות נפוצות למקרים בהם הרשויות האמריקאיות מפעילות סמכויותיהן, הינן  למשל כאשר ישנה מעורבות מסוימת של אזרח אמריקאי, פעילות מסחרית המתרחשת בארה"ב, עסקאות שמיושמות באמצעות המערכת הפיננסית האמריקאית או כאשר ישנו שימוש במטבע הדולר האמריקאי. חקירות ואכיפות חוק שבוצעו לאחרונה, מלמדות אותנו שתאגידים ופרטים ישראליים אחרים מהווים מטרות של גורמי אכיפת חוק אלו.

לראייה, ניתן לראות שהרשויות האמריקאיות ורגולטורים ממשלתיים אחרים מרבים לשתף פעולה באכיפת ומניעת פעולות הונאה כמו פרקטיקות שמפרות את  ה-FCPA האמריקאי, מפרות את חוקי איסור הלבנת הון או חוקים אחרים הקשורים להונאה. משרד המשפטים האמריקאי והוועדה האמריקאית לניירות הערך ולבורסות הינם שני גופים שחקרו לאחרונה חברות ישראליות תחת חקירות FCPA.

המקרה של חברת 'אלביט הדמיה' למשל, שהסכימה בשנת 2018 להסדיר עמלות כספיות מול הוועדה האמריקאית לניירות הערך ולבורסות, עמלות שהייתה חייבת תחת חוק FCPA האמריקאי, הוא דוגמא טובה לחקירות מעין אלה. במקרה ההוא, נדרשו עמלות מחברת 'אלביט הדמיה' בגין תשלומים ליועצים שנתנו שירותים שמקורם בפרויקט פיתוח מקרקעין ברומניה ;ועל פי כללי הוועדה האמריקאית לניירות הערך ולבורסות, החברה נשאה באחריות משום שלא רשמה במדויק את העסקאות הללו ברשומותיה. כמו כן, מדו"חות ציבוריים עולה גם שהרשויות בארה"ב חוקרות את חברת התקשורת Internet Gold (חברת האם של 'בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ'), על טענות הקשורות לחוק FCPA. שתי החברות הישראליות הללו היו "בכוונת" האמריקאית בעיקר בגלל שמניותיהן נסחרות בשווקים הציבוריים בארה"ב.

יתר על כן, מספר גדול של חברות הופכות ל- "מטרה" ונתונות לחקירות של כמה סוכנויות ממשלתיות שונות בו זמנית. משרד המשפטים האמריקאי למשל, יתייעץ לעיתים קרובות עם משרדים ממשלתיים ותובעים משפטיים-ממשלתיים מחוץ לארה"ב בנוגע לחקירות על תיקי שחיתות. כמו כן, דבר נוסף שעשוי להביא לתנופה למגמת העלייה בזימונים לחקירות בינלאומיות הוא החלטת ביהמ"ש העליון בארה"ב בתיק של Gamble נ' ארצות הברית; החלטה שאפשרה לממשלת ארה"ב לצבור סמכויות רבות יותר בחקירות מחוץ לארה"ב. בעניין  ,Gamble בית המשפט העליון  האמריקאי הכיר בעקיפין בעובדה שארה"ב יכולה לחקור ולהעמיד לדין חברות על התנהגות פסולה, גם אם ממשלה זרה כבר הביאה תביעה דומה או אכיפה הקשורה לאותה התנהגות. לפיכך, החלטה שכזו תחזק  את נחישותם של הסוכנויות האמריקאיות להמשיך בחקירותיהם הרב-צדדיות, בהן הן בוחנות האם התנהגויות בלתי הולמות הינן תחת סמכותן הביצועית או לאו.

במילים פשוטות, חברות ויחידים ישראלים צריכים להיות "בכוננות גבוהה" לקראת חקירות ואכיפה בארה"ב, אם הפעילות העסקית שלהם קשורה לארה"ב, אפילו בקשר מזערי ביותר. בהינתן הגידול במספר הרגולטורים הממשלתיים ברחבי העולם המבקשים להגביר את פעילות האכיפה שלהם, חברות ויחידים צריכים לנקוט ערנות מרבית על מנת להבטיח התנהלות תקינה ועמידה בחוק. בהופעת סימנים ראשונים של חקירה עתידית, חשוב שחברות ועובדיהן יעבדו בשיתוף פעולה מלא וסנכרון אפקטיבי עם יועצים ועורכי-דין בקשר לאותו נושא.

חשוב להיוועץ בגורמים המתמחים בתחומי השיפוט הרלוונטיים ומתמצאים  בתיקים פליליים ורגולטוריים בינלאומיים - במיוחד כאשר החקירות הינן חוצות גבולות וישנו תיאום ושת"פ בין רשויות זרות לבין הרשויות האמריקאיות. כמו כן, כדאי שחברות ויחידים הנמצאים בסיטואציה כזו, ישקלו להיוועץ בעורכי דין מנוסים, ולערוך בעזרתם חקירה פנימית מקדימה שמטרתה תהיה להבין טוב יותר את מלוא היקף הטענות שעלולות לעלות בעניינם. במקרה הצורך ובמקרים מסוימים, ייתכן וכדאי יהיה לחשוף מרצון כשלים שעלו, שכן רשויות ממשלתיות (במיוחד הרשויות האמריקאיות) מטיבות עם חברות ויחידים שמשתפים פעולה ומקדמים הליכי גילוי מרצון.

 

Kobre & Kim

Phone: +972 3 978 6700

Website: www.kobrekim.com