תקופת חרום נוכחית זאת מציפה את הפגיעה החמורה של החברה הישראלית בגיל המבוגר הנקראים בפי כול – "הדור השלישי".

תחינותיהם קורעות הלב של מסוגרי בתי האבות לבדיקה רפואית מינימלית ובסיסית הנתקלת באטימות איומה של הבירוקרטים, שיעורי ההמתה הגבוהים בבתי האבות, זעקת המשפחות, מביאות למסקנה שיש כאן רשלנות גדולה או יתכן שגם יד מכוונת.

מאידך גם מקומם לראות את הסבים והסבות הנאלצים לשהות בבדידות ועיניהם כלות לראות ולפגוש את נכדיהם אשר בשליטת ההורים או מי מההורים שנקבע להיות משמורן ושאין לו אינטרס להפגיש את הנכדים עם הורי הצד השני , אף לא במערכת וידאו קונפרנס , ווטסאפ או טלפון רגיל . החוק והפסיקה לא יכלו לצפות את תקופת חירום - "הקורונה".

המבוגרים הנמצאים בסגר ומופחדים לבל יצאו החוצה, לא יכולים להגיב ולמעט מספר תמונות בערוצי הטלויזיה אין להם למעשה כל פה, למעט קרוביהם המתגודדים בחוץ. ברור גם כי לחלק גדול מאנשים אלה אין יכולות כספיות ואף קיים קושי להיפגש עם עורכי דין בשל הסגר . כך קולם וסבלם לא נשמע.

לצערנו, התקנות לשעת חרום הקיימות אינן מטפלות באנשים אלה וככול שנשמע גם מומחים אחדים שלא אנקוב בשמם, שמבלי למצמץ, יסבירו כי את הדור השלישי אפשר "להקריב" על מזבח הכלכלה, כך אפשר להגדיר את מצב הדור השלישי כפי שהתגלה בתקופת הקורונה כתופעת גילנות חמורה ביותר.

גילנות כידוע הינה הפלייה על בסיס גיל שהינה מושג מקביל לגזענות, סקסיסטיות והומופוביות ויש לבערה בהיותה פוגעת בערכי יסוד של חוקי מדינת ישראל.

בבדיקות הרפואיות של האוכלוסיה בסיכון חייב על פי החוק לטפל משרד הבריאות והמוסד בו נמצא המבוגר וככול שהדבר הוזנח יש לבדוק את הדרך המשפטית לטפל ולתבוע את מי שהתרשל בתפקידו או שעשה זאת מתוך אג'נדה שאז הדבר חמור בהרבה.

אשר למפגשים עם הנכדים, הדעת נותנת כי תקנות שעת חרום המטפלות במפגשים בין הורים בנפרד לילדיהם אמורות לקבוע מפורשות גם חובת מפגשי וידאו ואודיו בין הסבים לנכדים כאשר חובת הקשר הדיגיטלי תוטל על שני ההורים גם יחד כולל הספקת מכשירי הקשר. אי קיום חובה זאת על ידי מי מההורים תהווה הפרה התקש"ח (תקנות שעת חרום) שמשמעותה ענישה פלילית ממש. חברה הדואגת למבוגרים הנמצאים בבידוד חייבת להטיל חיוב עם שיניים בנושא כאוב זה.

נושא חשוב נוסף עליו כתבתי לפני מספר ימים עוסק באפשרות של עריכת צוואות למבוגרים המבודדים, באמצעים דיגיטליים כמו וידאו קונפרנס, ווטסאפ או זום כדי לעקוף את הצורך בנוכחות עדים זרים בהתאם לחוק הקיים. הפניתי את ההצעה לעוזרת ראש הלשכה עו"ד כהן ויו"ר פורום משפחה, עו"ד חסקי, שתמכו מאד בהצעה ופנינו לראש הלשכה.

אציין כי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, נרתם מיד ליוזמה ופנה במכתב דחוף לשר המשפטים וההצעה נמצאת על שולחנו.

אין להקל ראש במצב זה של מבוגרי החברה ויש להגן עליהם בכל דרך אפשרית, לא רק בדרך של בידודם, לעזוב, לנעול את הדלת מאחור ולזרוק את המפתח.

 

למען גילוי נאות. כתבה זאת הינה על דעתו האישית של הכותב.

עו"ד זאב ולנר, מתמחה בדיני משפחה וירושה, יזם אתר המשפט פסקדין, יו"ר משותף לועדת ירושה, צוואות ועזבונות של לשכת עורכי הדין, מרצה במכללת אונו.