המסר של רשויות האכיפה הוא מתעתע, הוא גורם לרואי החשבון ולעורכי הדין לתפיסה מוטעית, לפיה הם מהווים שותפים למערכת האכיפה, ומערכת האכיפה רואה בהם את 'הזרוע הארוכה' שלה. המציאות שונה בתכלית.

רואי חשבון ועורכי דין מוצאים עצמם לא אחת נחקרים תחת אזהרה, כחשודים, בנוגע להתנהלותם המקצועית, בין אם בחשד לסיוע ללקוחותיהם בביצוע עבירות ובין אם בחשד לביצוע עבירות עצמאיות לצד הלקוחות. למעשה, שומרי הסף חשופים לסנקציות מרשויות האכיפה לא פחות, ולעיתים אף יותר מלקוחותיהם. בניגוד ללקוחותיהם, על שומרי הסף מוטלת 'חזקה', לפיה הם מודעים לכללים המשפטיים והחשבונאיים הראויים, ולכן אף מודעים לכך שמתבצעת סטייה מהם, וייתכן שאף מתכוונים לה.

החשיפה של שומרי הסף גברה לאחרונה עקב ההתפתחויות בחקיקה. כך, התווספה האכיפה המנהלית בתחום ניירות הערך, שמטילה סנקציות (אמנם כלכליות בלבד אך לעיתים בסכומים גבוהים מאוד) אף במקרים פחות מובהקים, ובמקרי רשלנות. בתחום הלבנת ההון, התווספו לאחרונה עבירות המס כ'עבירות מקור', שעתידות להרחיב את תחולת עבירת הלבנת ההון, וכן התווספה דרישה מעורכי הדין לנקוט בנהלים פרטניים וחודרניים של זיהוי הלקוח ומקורותיו הכספיים. מטבע הדברים, ככל שמתרחבות ומתווספות חובות, כך עולה החשיפה בשל הפרתן.

אך מדוע חשיפתם של שומרי הסף היא חריגה ומדאיגה כל כך? הטעם לכך הוא בדיוק אותו מסר מתעתע של רשויות האכיפה.

כיוון ששומרי הסף רואים עצמם כחלק מרשות האכיפה, הם נוטים להעמיד עצמם, מבלי להבין זאת, בסיכון גבוה יותר, בעת שמתנהלת חקירה פלילית.

על-מנת לנטרל את אותו סיכון, ישנם שלושה כללי אצבע מרכזיים, שעל שומר הסף לזכור, בטרם הוא נכנס לחדר החקירות.

הסר מעל עינייך את חיזיון התעתועים

אם הגעת למעמד של חקירה תחת אזהרה, הנך חשוד ככל חשוד. לא זומנת לחקירה על-מנת לסייע לרשויות לאכוף את הדין, אלא משום שקיים חשד שהפרת את הדין. במצב דברים זה, עלייך להיערך לחקירה ככל חשוד אחר, ובפרט, להיוועץ בעורך דין.

בין אם אתה רואה חשבון מיומן או עורך דין מומחה בתחומים הכלכליים, חקירה פלילית היא עולם זר. החוקרים מדברים בשפה זרה ושומעים את גרסתך באוזניים זרות, ובתרגום לשפתם. אינך מכיר את שפתם של החוקרים, את תחבולותיהם, ואת מטרותיהם בחקירה, ואינך יודע כיצד יתפרשו דברייך בשפתם, ומתי הם עלולים להזיק לך. לכן, ייעוץ הוא דבר קרדינאלי, שלעיתים קרובות יכול להוות את ההבדל בין סגירת תיק החקירה לבין הגשת כתב אישום.

חשוב לדעת, שגם אדם שנחקר כעד יכול בהמשך להפוך לחשוד, ולכן מומלץ להבין את החשיפה בפניה אתה עומד טרם החקירה, בין אם זומנת לחקירה באזהרה ובין אם למתן עדות.

מעמדך היוקרתי יכול להוות לך לרועץ

תפיסה מוטעית, הרווחת בקרב אנשי מקצוע בכלל ושומרי הסף בפרט היא, שמעמדם המקצועי יוצר 'חזקת תקינות' או 'חסינות' מפני חשד ממשי כי ביצעו עבירה, דבר המוביל אותם לתחושת שאננות בחקירה.

ושוב, המציאות שונה בתכלית. מעמדו הבכיר של שומר סף אינו מהווה גורם מרתיע ולא יוצר חזקה לטובתו. ההפך הוא הנכון, כפי שכל רואה חשבון ועורך דין שואף ללקוח היוקרתי ביותר, מעמד בכיר של שומר הסף מהווה לעיתים קרובות דווקא גורם פיתוי לרשויות החקירה, שכן ככל שהנחקר יותר 'יוקרתי', החקירה יותר 'יוקרתית'.

השאיפה "לתפוס ראש" של רואה חשבון/עורך דין בכיר, היא לעיתים שאיפה דומיננטית בקרב רשויות החקירה, בין אם היא מדוברת ובין אם לאו, בין אם היא מודעת ובין אם לאו.

אל תתפתה להבטחות החוקרים כי יחלצו אותך אם תמסור לידיהם גורם בכיר יותר

אחת הטקטיקות המוכרות של חוקרים כלכליים, היא להתחיל בחקירת גורמים זוטרים, שניתנים יותר ל'הפחדה'. אותם גורמים, לרוב עסקו בנושאים טכניים ושוליים בתיק, אולם מעורבותם מהווה בסיס מספק לזימונם לחקירה כחשודים.

גורמים אלו לרוב לא יהוו את היעד, ולפחות לא את היעד המרכזי, של החוקרים. לאחר שהחוקרים יבהירו להם באותות ובמופתים את הסיכון בו הם מצויים, הם יפתו אותם, בין אם בהבטחות ובין אם באיומים, להטיל את האחריות על גורמים בכירים מהם על מנת לחלץ את עצמם., בכך למעשה יוסיפו החוקרים לתיק הראיות נגד אותם גורמים בכירים עדות של עובד ממשרדם, שעבד בצמוד אליהם, בעוד שהם יודעים שלא יחויבו לקיים את ההבטחות, שמסרו במעמד החקירה.

ככלל, חשוב לזכור בחקירה, שאינך פרשן בנוגע לאחריותם של אחרים. עלייך לספק נתונים עובדתיים על מה שאירע ולהסביר את מעשייך שלך ואותם בלבד.

כמובן, שככל שקיבלת הנחייה מגורם בכיר אין חשש מלציין זאת, אך זאת מתוך שיקול דעת ולא בשל טקטיקות הפחדה.

כללים אלו אינם תאורטיים. כתיבת מאמר זה נבעה מתיק, בו טיפל משרדנו משך 10 שנים, במסגרתו הועמד לדין פלילי שותף באחת מפירמות רואי החשבון המובילות בארץ, בגין עבירות על חוק ניירות ערך. אותו שותף זוכה בסופן של אותן 10 שנים מכל האישומים נגדו. ייתכן, כי מקצת מהעצות המפורטות בשורות אלו, להתנהלות שמרנית של שומרי הסף בחקירה, יוכלו לחסוך מסע ייסורים דומה משומרי סף אחרים.

הכותבת היא שותפה במשרד עורכי הדין דחוח ושות’.